Kennisbank

In de Kennisbank vindt u publicaties, video's en andere informatie, afkomstig uit de VerDuS-programma's en onderzoeksprojecten.

[% itemsFiltered.length %] [% itemsFiltered.length === 1 ? 'resultaat' : 'resultaten' %]

[% selectedFiltersToString %]
Geen resultaten
Titel
Auteur
Type
Publicatiedatum
Medium
Tag
Projectvideo Samen Wonen Samen Onderzoeken
Video’s
december 2019
Youtube
samen-wonen-samen-onderzoeken
Projectvideo R-LINK (Nederlandse ondertitels)
Video’s
november 2019
r-link
Projectvideo R-LINK (English subtitles)
Video’s
november 2019
r-link
Project De meerwaarde van mensenrechtensteden
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Dilemma’s rond afreken- en transparantiecultuur
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Good governance en vitale democratie in de stad
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Regievraagstukken rond de gemeentelijke organisatie
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Regionale samenwerking voor een krachtig openbaar bestuur
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Versterking van de sociale structuur via wijkcoaches en andere vormen van frontlijnsturing
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project De aanpak van voortijdig schoolverlaten
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Economische stijging van laag opgeleiden
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Effectiviteit brede scholen en toepasbaarheid op VO, VMBO en MBO
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Geslaagd in de stad
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Globalisering en haar invloed op arbeidsmarkten en stedelijke dynamiek
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland: Brain drain of brain gain
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Kennisvalorisatie in de regio: de rol van het HBO, relaties met het bedrijfsleven en ondernemerscha
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Bedrijvige wijken in bedrijvige steden: een onderzoek naar een nieuw economisch elan in stedelijke woonwijken
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project De economie van steden en stedelijke netwerken
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Economische waardering van cultureel erfgoed
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Gebiedsontwikkeling: (her)ontwikkeling van werklandschappen
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling; de grens als vertrekpunt
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Help een piek?! Sturen op innovatie door middelgrote gemeenten
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Kansen en mogelijkheden voor verevening van cultureel erfgoed in integrale gebiedsontwikkelingen
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA), besluitvorming, ruimtelijk-infrastructurele projecten
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project Netwerken, Agglomeratie en Polycentrische Metropolitane gebieden: Nieuwe Perspectieven voor Verbeterde Economische Prestaties (NAPOLEON)
Factsheets, Projecten
november 2019
Project Trickle down in attractive cities
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Synchronizing Networks (een supernetwerk)
Factsheets, Projecten
november 2019
dbr
The value of recreation (recreatieverkeer nu en later)
Factsheets, Projecten
november 2019
dbr
Sustainable multimodal freight transport (duurzaam goederenvervoer)
Factsheets, Projecten
november 2019
dbr
TRISTAM (slimmere reizigersinformatie)
Factsheets, Projecten
november 2019
dbr
CESAR (klimaatverandering, ruimtelijke ontwikkeling en vervoersgedrag)
Factsheets, Projecten
november 2019
dbr
i-PriSM (beprijzingsbeleid personenvervoer)
Factsheets, Projecten
november 2019
dbr
SRMT (multimodale netwerken)
Factsheets, Projecten
november 2019
dbr
Electric mobility (elektrisch vervoer)
Factsheets, Projecten
november 2019
Mobility management (mobiliteitsmanagement)
Factsheets, Projecten
november 2019
dbr
Sustainable maintenance policy for infrastructure networks (klimaatbestendig beheer en onderhoud)
Factsheets, Projecten
november 2019
dbr
Implementing Transit Oriented Development [iTOD] (integratie mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling, Noordvleugel Randstad)
Factsheets, Projecten
november 2019
dbr
Transit Oriented Development in the Randstad Southwing (integratie mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling, Zuidvleugel Randstad)
Factsheets, Projecten
november 2019
dbr
Bicycle use
Factsheets, Projecten
november 2019
dbr
Bicycle as an egress and access mode
Factsheets, Projecten
november 2019
dbr
Project Burgers maken hun buurt
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Project De beste krachten zoeken, vinden en… ook inzetten! (Best Persons)
Factsheets, Projecten
november 2019
kks
Geert Kloppenburg
Nieuwsartikelen / interviews
november 2019
BNR
scripts
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
november 2019
VerDuS-artikel
cityfood
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
jpi-urban-europe
Projecten
november 2019
jpi-urban-europe
Projecten
november 2019
jpi-urban-europe
Projecten
november 2019
jpi-urban-europe
Projecten
november 2019
jpi-urban-europe
Projecten
november 2019
jpi-urban-europe
Projecten
november 2019
jpi-urban-europe
Projecten
november 2019
jpi-urban-europe
Projecten
november 2019
jpi-urban-europe
Projecten
november 2019
jpi-urban-europe
Projecten
november 2019
jpi-urban-europe
Projecten
november 2019
jpi-urban-europe
Projecten
november 2019
jpi-urban-europe
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Projecten
november 2019
surf
Factsheet ADMIRE
VerDuS
Factsheets, Projecten
oktober 2019
explorail
Factsheet ARRANGEER
VerDuS
Factsheets, Projecten
oktober 2019
explorail
Factsheet Dr. Track
VerDuS
Factsheets, Projecten
oktober 2019
Factsheet MACSYD
VerDuS
Factsheets, Projecten
oktober 2019
explorail
Factsheet Smart OCCR
VerDuS
Factsheets, Projecten
oktober 2019
explorail
Factsheet OCPROM
VerDuS
Factsheets, Projecten
oktober 2019
explorail
Factsheet PRIME
VerDuS
Factsheets, Projecten
oktober 2019
explorail
Factsheet PYRAMIDS
VerDuS
Factsheets, Projecten
oktober 2019
explorail
Factsheet RAILROAD
VerDuS
Factsheets, Projecten
oktober 2019
explorail
Factsheet APRIlab – Action oriented planning, regulation and investment dilemmas for innovative urban development in living lab experiences (Engels)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
Factsheet APRIlab – Action oriented planning, regulation and investment dilemmas for innovative urban development in living lab experiences (Nederlands)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
Factsheet CASUAL – Co-creating Attractive Sustainable Urban Areas and Lifestyles (Engels)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
Factsheet CASUAL – Co-creating Attractive Sustainable Urban Areas and Lifestyles (Nederlands)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
Factsheet Gentrification 2.0 (Engels)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
Factsheet Gentrification 2.0 (Nederlands)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
Factsheet GreenBlue Cities (Engels)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
Factsheet GreenBlue Cities (Nederlands)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
Factsheet ICEC – Interethnic Coexistence in European Cities (Engels)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
Factsheet ICEC – Interethnic Coexistence in European Cities (Nederlands)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
Factsheet IMAGINATION – Urban Implications and Governance of CEE migration (Engels)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
Factsheet IMAGINATION – Urban Implications and Governance of CEE migration (Nederlands)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
Factsheet Play!UC Playing with Urban Complexity Using Co-Located Serious Games To Reduce The Urban Carbon Footprint Among Young Adults (Engels)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
Factsheet Play!UC Playing with Urban Complexity Using Co-Located Serious Games To Reduce The Urban Carbon Footprint Among Young Adults (Nederlands)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
Factsheet URB@Exp – Towards new forms of urban governance and city development: learning from urban experiments with living labs & city (Engels)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
Factsheet URB@Exp – Towards new forms of urban governance and city development: learning from urban experiments with living labs & city (Nederlands)
VerDuS
Factsheets
oktober 2019
jpi-urban-europe
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
oktober 2019
VerDuS-artikel
waste-few-ull
Gericht groenbeheer nodig door klimaatverandering
Nieuwsartikelen / interviews
oktober 2019
Nieuwsbrief Almere
spacergy
Projectvideo IP-SUNTAN (Vienna)
Video’s
oktober 2019
Youtube
ip-suntan
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
oktober 2019
VerDuS-artikel
slimme-mobiliteit-voor-beleidsmakers
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
oktober 2019
VerDuS-artikel
enlarge
Redactie Vervoerregio Amsterdam
Nieuwsartikelen / interviews
oktober 2019
Website Vervoerregio Amsterdam
scf
Gericht groenbeheer nodig door klimaatverandering
Nieuwsartikelen / interviews
oktober 2019
FLORIADE SPECIAL Uitgave van Gemeente Almere en Floriade Almere 2022 B.V.
spacergy
Daniela Maiullari, Martín Mosteiro Romero, Remco de Koning, Arjan van Timmeren, Akkelies van Nes, Arno Schlueter
Beleidsadviezen en policy briefs, Wetenschappelijke publicaties
oktober 2019
spacergy
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
oktober 2019
VerDuS-artikel
m-nex
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
september 2019
VerDuS-artikel
het-algoritmisch-atelier
Deelfietsen voor een duurzame stad
Beleidsadviezen en policy briefs
september 2019
scf
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
september 2019
VerDuS-artikel
crunch
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
september 2019
VerDuS-artikel
glocull
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
september 2019
VerDuS-artikel
ruimte-voor-werken
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
september 2019
VerDuS-artikel
smart-urbi
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
augustus 2019
VerDuS-artikel
het-nieuwe-normaal
Nieuwsartikelen / interviews
augustus 2019
Radio 4
ruimte-voor-wonen
Linda Bak
Nieuwsartikelen / interviews
augustus 2019
Innovation Origins
scf
Redactie Parool
Nieuwsartikelen / interviews
juli 2019
Parool
scf
Linda Bak
Nieuwsartikelen / interviews
juli 2019
Innovation Origins
scf
Francis Ostermeijer, Hans Koster, Jos van Ommeren
Wetenschappelijke publicaties
juli 2019
Regional Science and Urban Economics
stad
Smart cycling futures: Charting a new terrain and moving towards a research agenda
Anna Nikolaeva, Marco te Brömmelstroet, Rob Raven, James Ranson
Wetenschappelijke publicaties
juli 2019
Journal of Transport Geography
scf
With a Little Help from My Friends: Peer Coaching for Refugee Adolescents and the Role of Social Media
Julia Kneer, Anne K. van Eldik, Jeroen Jansz, Susanne Eischeid, Melek Usta
Wetenschappelijke publicaties
juni 2019
Media and Communication (ISSN: 2183–2439)
homies
With a Little Help from My Friends: Peer Coaching for Refugee Adolescents and the Role of Social Media
Julia Kneer, Anne K. van Eldik , Jeroen Jansz, Susanne Eischeid, Melek Usta
Wetenschappelijke publicaties
juni 2019
Media and Communication (ISSN: 2183–2439)
homies
Devi Brands, Erik Verhoef
Artikelen in vakbladen
juni 2019
Verkeerskunde
ip-suntan
Marc Dijk
Artikelen in vakbladen
juni 2019
Verkeerskunde
smarter-labs
Platform31
Nieuwsartikelen / interviews
juni 2019
Website Platform31
smart-urbi
Stefan Keerssemeeckers
Artikelen in vakbladen, Nieuwsartikelen / interviews
juni 2019
Verkeersnet
maas-experimenten
Frederike Schneider
Nieuwsartikelen / interviews
juni 2019
Website UvA
scf
Martijn Duineveld, Ko Koens
Artikelen in vakbladen
mei 2019
i-tourism.net
scithos
Kim Hovestad-Bekmann
Nieuwsartikelen / interviews
mei 2019
Website Universiteit Twente
concoord
Autonomous Mobility on-Demand in urban areas A Rotterdam-Zuid Case Study
Martijn Stevens
Wetenschappelijke publicaties
mei 2019
stad
Versnellen van de woningbouwproductie: wens of realiteit?
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
mei 2019
VerDuS-artikel
grond-voor-wonen
CODAloop introduction
Video’s
april 2019
Youtube
codaloop
CODAloop the project
Video’s
april 2019
Youtube
codaloop
CODAloop approach
Video’s
april 2019
Youtube
CODAloop results
Video’s
april 2019
Youtube
codaloop
Marc Dijk
Nieuwsartikelen / interviews
april 2019
Website Platform31
smarter-labs
‘Problemen als files, parkeren, vervuiling zijn goed op te lossen.’
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
maart 2019
VerDuS-artikel
ip-suntan
Smarter Living Labs: New ways to address urban challenges
Video’s
maart 2019
Youtube
smarter-labs
Grond voor versnellen, verdichten en verduurzamen van wonen
Elin Nieland, Rick Meijer, Arend Jonkman en Thomas Hartmann
Artikelen in vakbladen
maart 2019
Rooilijn
grond-voor-wonen
Gemeente Utrecht
Nieuwsartikelen / interviews
maart 2019
Website gemeente Utrecht
scf
Marc Dijk, Ron Cörvers, Joop de Kraker, René Kemp e.a.
Beleidsadviezen en policy briefs
maart 2019
smarter-labs
IP-SUNTAN Innovative Policies for Sustainable UrbaN TrANsportation Final Report
Erik Verhoef, Devi Brands, Maria Börjesson, Stefanie Peer, Stephan Lehner
Beleidsadviezen en policy briefs
maart 2019
ip-suntan
Ymkje de Boer
Nieuwsartikelen / interviews
februari 2019
Verkeerskunde
scf
Ymkje de Boer
Nieuwsartikelen / interviews
februari 2019
Website TUD
scf
Jeroen Kraaijenbrink, Inge Oskam, Brechtje van Wegen
Beleidsadviezen en policy briefs
februari 2019
business-canvas
Ymkje de Boer, Hugo van der Steenhoven
Nieuwsartikelen / interviews
januari 2019
Website Smart Cycling Futures
scf
Darinka Czischke, Carla Huisman
Wetenschappelijke publicaties
december 2018
Urban Planning (ISSN: 2183–7635)
samen-wonen-samen-onderzoeken
Leonie Walta
Nieuwsartikelen / interviews
december 2018
Verkeerskunde
stad
Susanne Balm, Michael Berden, Marie Morel, Walther Ploos van Amstel
Beleidsadviezen en policy briefs
december 2018
Website Platform31
civic
Cities of Making intro
Video’s
december 2018
Youtube
cities-of-making
Cities of Making project
Video’s
december 2018
Youtube
cities-of-making
Cities of Making approach
Video’s
december 2018
Youtube
cities-of-making
Cities of Making objectives
Video’s
december 2018
Youtube
cities-of-making
Projectvideo FloodCitiSence
Video’s
november 2018
Youtube
floodcitisense
Projectvideo PARENT
Video’s
november 2018
Youtube
parent
Ymkje de Boer
Nieuwsartikelen / interviews
november 2018
Website TUD
scripts
Richard Lang, Claire Carriou, Darinka Czischke
Wetenschappelijke publicaties
november 2018
Housing, Theory and Society
samen-wonen-samen-onderzoeken
Jishnu Naraya
Artikelen in vakbladen
november 2018
NM magazine
scripts
Ymkje de Boer, Hugo van der Steenhoven
Nieuwsartikelen / interviews
oktober 2018
Website Smart Cycling Futures
scf
Wendy Tan
Artikelen in vakbladen
oktober 2018
Ruimte en Wonen
r-link
Maria van der Harst, Femmianne Bredewold, Evelien Tonkens
Beleidsadviezen en policy briefs
oktober 2018
duurzame-burgeriniatieven
Managing Railway Disruptions
Danny Schipper
Wetenschappelijke publicaties
september 2018
explo
Redactie UIT-krant Amsterdam
Nieuwsartikelen / interviews
september 2018
UIT-krant Amsterdam
scf
SCRIPTS-pilot met MaaS-aanbieder GoAbout van start gegaan
Ymkje de Boer
Nieuwsartikelen / interviews
september 2018
VerDuS-artikel
scripts
Ymkje de Boer, Hugo van der Steenhoven
Nieuwsartikelen / interviews
september 2018
Website Smart Cycling Futures
scf
Susanne Balm e.a.
Beleidsadviezen en policy briefs
september 2018
civic
Ymkje de Boer
Nieuwsartikelen / interviews
september 2018
Verkeerskunde
u-smile
Arthur Scheltes, Reanne Boersma, Niels van Oort
Artikelen in vakbladen
september 2018
NM magazine
stad
Redactie De Ingenieur
Artikelen in vakbladen
september 2018
De Ingenieur
parent
Governance van stadslabs – vijf uitdagingen en inzichten – inspiratiebrief
Christian Scholl e.a.
Beleidsadviezen en policy briefs
augustus 2018
smulnn
Adrian Vickery Hill e.a.
Beleidsadviezen en policy briefs
juli 2018
cities-of-making
Samenvatting onderzoeksresultaten van het Peer2Peer-programma in Nijmegen
Julia Kneer, Jeroen Jansz
Beleidsadviezen en policy briefs
juli 2018
homies
Nieuwsartikelen / interviews
juni 2018
Volkskrant
u-smile
Maria van der Harst
Artikelen in vakbladen
juni 2018
Buurtwijs, platform voor buurtontwikkeling
duurzame-burgeriniatieven
Ymkje de Boer
Artikelen in vakbladen
juni 2018
Verkeerskunde
opschaling-van-snelfietsroutes
Samenvatting onderzoeksresultaten van het Peer2Peer-programma in Nijmegen
Julia Kneer, Jeroen Jansz
Beleidsadviezen en policy briefs, Wetenschappelijke publicaties
juni 2018
homies
Anirudh Kishore Bhoopalam, Niels Agatz, Rob Zuidwijk
Artikelen in vakbladen
mei 2018
NM magazine
stad
Erik Verhoef, Devi Brands, Jasper Knockaert, Paul Koster
Artikelen in vakbladen
mei 2018
NM magazine
u-smile
S.C. Jansen, S. Mohammadi, A.A.J.F. van den Dobbelsteen e.a.
Beleidsadviezen en policy briefs
mei 2018
smart-urban-isle
Henk Meurs, Niels van Oort
Artikelen in vakbladen
mei 2018
NM magazine
scripts
De reputatie van de stedelijke regio op de kaart zetten
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
mei 2018
VerDuS-artikel
citybranding
Me² Policy Recommendation Set
Halldora Thorsdottir
Beleidsadviezen en policy briefs
mei 2018
me2
Me² integrated smart city mobility and energy platform
Halldora Thorsdottir e.a.
Beleidsadviezen en policy briefs
mei 2018
me2
Jan Pieter Rottier
Artikelen in vakbladen
april 2018
Verkeersnet
scripts
Michael Berden
Artikelen in vakbladen
april 2018
Verkeerskunde
civic
Maurits van den Toorn
Nieuwsartikelen / interviews
maart 2018
Verkeerskunde
scripts
Redactie NWO
Nieuwsartikelen / interviews
maart 2018
Website NWO
smartgov
Jan Pieter Rottier
Nieuwsartikelen / interviews
maart 2018
Verkeersnet
u-smile
Jan Pieter Rottier
Artikelen in vakbladen
maart 2018
Verkeersnet
scripts
Yann Delaprez, Steven Poelhekke
Artikelen in vakbladen
februari 2018
Verkeerskunde
breathe
Synthesestudie JPI Urban Europe 1 e en 2e pilot call: Wisselwerking tussen wetenschap en stedelijke praktijk
Marloes Hoogerbrugge
Beleidsadviezen en policy briefs
februari 2018
jpi-urban-europe
Nog een wereld te winnen in samenwerking wetenschap en stedelijke praktijk
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
februari 2018
VerDuS-artikel
jpi-urban-europe
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
februari 2018
VerDuS-artikel
kansen-voor-stedelijke-verdichting
Residential Segregation Levels across Europe: Innovative Methods show new Results
Karen Haandrikman
Beleidsadviezen en policy briefs
februari 2018
jpi-urban-europe
Nieuwsartikelen / interviews
februari 2018
Website Smart Cycling Futures
scf
Pilot SURF-project SCRIPTS: gebruik vraaggestuurd bussysteem BrengFlx flink in de lift
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
december 2017
VerDuS-artikel
scripts
Maria J. Alonso Gonzalez, Jishnu Sreekantan Nair, Niels van Oort, Oded Cats, Serge Hoogendoorn
Artikelen in vakbladen
december 2017
NM magazine
scripts
Reanne Boersma, Frank Rieck, Bart van Arem
Artikelen in vakbladen
december 2017
NM magazine
stad
Jip Claassens, Eric Koomen
Beleidsadviezen en policy briefs
december 2017
Website VU Amsterdam
kansen-voor-stedelijke-verdichting
nFalco, Reinout Kleinhans
Beleidsadviezen en policy briefs
december 2017
smartgov
Thijs Willems, Alfons van Marrewijk
Wetenschappelijke publicaties
december 2017
Revista de Administracao de Empresas
explorail
Josef Kohlbacher, Julia Dahlvik, Yvonne Franz, Myrte Hoekstra
Beleidsadviezen en policy briefs
november 2017
icec
Projectvideo CIVIC (bouwlogistiek)
Video’s
november 2017
Youtube
civic
Het gepuzzel rond MaaS
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
november 2017
VerDuS-artikel
scripts
Automobilisten prikkelen nieuwe stijl – nu zonder veto
VerDuS
november 2017
VerDuS-artikel
u-smile
Guus Puylaert
Nieuwsartikelen / interviews
november 2017
Verkeerskunde
stad
VerDuS-kennis geland – deel III: de factor issue
Ilse Crooy m.m.v. Ymkje de Boer
Nieuwsartikelen / interviews
november 2017
VerDuS-artikel
verdus
Zhou Su, Ali Jamshidi, Alfredo Núñez, Simone Baldi, Bart De Schutter
Wetenschappelijke publicaties
november 2017
Transportation Research Part C: Emerging Technologies
explorail
Ymkje de Boer
Artikelen in vakbladen
oktober 2017
Verkeerskunde
concoord
Leo Schlichter
Wetenschappelijke publicaties
oktober 2017
Henk Meurs
Artikelen in vakbladen
oktober 2017
NM magazine
scripts
VerDuS-kennis geland – deel II: de factor persoon
Ilse Crooy m.m.v. Ymkje de Boer
Nieuwsartikelen / interviews
oktober 2017
VerDuS-artikel
verdus
Redactie JPI Urban Europe
Nieuwsartikelen / interviews
september 2017
Website JPI Urban Europe
gust
VerDuS-kennis geland – deel I: de factor samenwerking
Ilse Crooy m.m.v. Ymkje de Boer
Nieuwsartikelen / interviews
september 2017
VerDuS-artikel
verdus
Duurzamere stadslogistiek mogelijk
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
september 2017
VerDuS-artikel
concoord
VerDuS
Artikelen in vakbladen
augustus 2017
Verkeerskunde
r-link
Thijs Willems
Wetenschappelijke publicaties
augustus 2017
Management Learning
explorail
Arnoud van Waes
Nieuwsartikelen / interviews
juli 2017
NRC Handelsblad
scf
Duurzaam gedrag in duurzame steden: verander de burger en het plan!
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
juli 2017
VerDuS-artikel
casual
Darinka Czischke
Wetenschappelijke publicaties
juni 2017
International Journal of Housing Policy
samen-wonen-samen-onderzoeken
Kes McCormick, Christian Hartmann (eds)
Beleidsadviezen en policy briefs
juni 2017
gust
Redactie TUD
Nieuwsartikelen / interviews
juni 2017
Website TUD
stad
Redactie Verkeerskunde
Artikelen in vakbladen
juni 2017
Verkeerskunde
scf
Ymkje de Boer
Artikelen in vakbladen
juni 2017
Verkeerskunde
u-smile
Ali Jamshidi , Shahrzad Faghih‐Roohi , Siamak Hajizadeh, Alfredo Núñez, Robert Babuska, Rolf Dollevoet, Zili Li, Bart De Schutter
Wetenschappelijke publicaties
mei 2017
Risk Analysis
explorail
Nettie Bakker
Nieuwsartikelen / interviews
mei 2017
Verkeerskunde
scripts
Redactie TUD
Nieuwsartikelen / interviews
mei 2017
Website TUD
casual
Redactie Bouwmeesters
Nieuwsartikelen / interviews
mei 2017
Bouwend Nederland
scf
Adaptieve planning voor duurzame steden: de invoering van zelfrijdende taxi’s in Amsterdam
Vincent Marchau, Warren Walker, Henk Meurs
Wetenschappelijke publicaties
mei 2017
Tijdschrift Vervoerwetenschap
scripts
Ymkje de Boer
Artikelen in vakbladen
maart 2017
Verkeerskunde
scripts
Maurits van den Toorn
Artikelen in vakbladen
maart 2017
Verkeerskunde
stad
Danny Schipper, Lasse Gerrits
Wetenschappelijke publicaties
maart 2017
Complexity, Governance & Network
explorail
Marco te Brömmelstroet, Anna Nikolaeva, Meredith Glaser, Morten Skou Nicolaisen, Carmen Chan
Wetenschappelijke publicaties
maart 2017
Applied Mobilities
scf
Ymkje de Boer
Artikelen in vakbladen
februari 2017
Verkeerskunde
scf
Het eigen straatje en de grotere stad
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
februari 2017
VerDuS-artikel
r-link
Smarter Labs project: an overview
Video’s
februari 2017
Youtube
smarter-labs
Aron Wolf Siegel, Jan Maarten Schraagen
Wetenschappelijke publicaties
januari 2017
Cognition, Technology & Work
explorail
Aron Wolf Sliegel, Jan Maarten Schraagen
Wetenschappelijke publicaties
januari 2017
Safety Science
explorail
Christian Scholl, René Kemp
Wetenschappelijke publicaties
december 2016
Urban Planning (ISSN: 2183–7635)
urbexp
Ymkje de Boer
Artikelen in vakbladen
december 2016
Verkeerskunde
stad
G. van Lankveld, E. Sehic, J. C. Lo, S. A. Meijer
Wetenschappelijke publicaties
december 2016
Simulation & Gaming
explorail
Verstoringen oplossen met geautomatiseerde kennis
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
augustus 2016
explorail
Prestatie-indicatoren als wapen tegen de ingesleten onderhoudspraktijk
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
augustus 2016
explorail
Beter communiceren over problemen op het spoor
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
augustus 2016
explorail
Beter communiceren over problemen op het spoor
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
augustus 2016
ex
ArRangeer: slimmer beslissen in onderhoudsvraagstukken
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
augustus 2016
explorail
DrTrack hoort het spoor zingen
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
augustus 2016
explorail
De balans tussen onderhoud en een betrouwbare dienstregeling
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
augustus 2016
explorail
Op zoek naar betere rails
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
augustus 2016
explorail
Virtuele assistentie voor treindienstleiders
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
augustus 2016
explorail
Sander Merkus, Thijs Willems, Danny Schipper, Alfons van Marrewijk, Joop Koppenjan, Marcel Veenswijk, Hans Bakker
Wetenschappelijke publicaties
augustus 2016
Journal of Change Management
explo
Fietsen helpt enorm om steden duurzaam en leefbaar te houden
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
juli 2016
VerDuS-artikel
scf
Spitsrijders bewust maken van keuzemogelijkheden
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
juli 2016
VerDuS-artikel
u-smile
Slimmer fietsen als vliegwiel voor de stad
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
juli 2016
VerDuS-artikel
scf
Zelfrijdend vervoer is dichterbij dan je denkt
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
juli 2016
VerDuS-artikel
stad
Zonder handen rijden heeft nog vele voeten in de aarde
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
juli 2016
VerDuS-artikel
stad
Maria Bobbink, Andreas Hartmann, Geert Dewulf
Wetenschappelijke publicaties
juli 2016
Journal of Organization Design
explorail
Waarde creëren, zowel economisch als maatschappelijk
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
juni 2016
VerDuS-artikel
r-link
Naar een ander soort openbaar vevoer – Peter Krumm, Transdev, over SURF-project SCRIPTS
VerDuS
Nieuwsartikelen / interviews
juni 2016
VerDuS-artikel
scripts
Lukas Smas, Peter Schmitt, Moa Tunström, Liisa Perjo
Beleidsadviezen en policy briefs
juni 2016
Eigen slotpublicatie
casual
Danny Schipper, Joop Koppenjan, Lasse Gerrits
Wetenschappelijke publicaties
januari 2016
Bestuurskunde
explorail
Anouk de Regt, Aron Wolf Siegel, Jan Maarten Schraagen
Wetenschappelijke publicaties
november 2015
Cognition, Technology & Work
explorail
Danny Schipper, Lasse Gerrits, Joop Koppenjan
Wetenschappelijke publicaties
september 2015
European Journal of Transport and Infrastructure Research
explorail
Aron Wolf Sliegel, Jan Maarten Schraagen
Wetenschappelijke publicaties
april 2015
IIE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors
ex
Middelburg oogst lof als mensenrechtenstad
Redactie PZC
Nieuwsartikelen / interviews
oktober 2014
Provinciale Zeeuwse Courant
kks
Mensenrechten en lokaal beleid Handreiking voor beleidsmakers
Esther van den Berg, Barbara Oomen
Beleidsadviezen en policy briefs
september 2014
kks
De zucht naar goed bestuur in de stad – Lessen uit een weerbarstige werkelijkheid
Frank Hendriks
Factsheets
juni 2014
kks
Opkomst van mensenrechtensteden
Artikelen in vakbladen
maart 2014
Openbaar Bestuur
kks
Playlist Prestatiemeting
Video’s
februari 2014
Youtube
kks
Playlist Regievraagstukken
Video’s
februari 2014
Youtube
kks
Human Rights Cities
Barbara Oomen, Moritz Baumgärtel 
Wetenschappelijke publicaties
maart 2013
The Sage Handbook of Human Rights (edited by A. Mihr and M. Gibney)
kks
S.A.H. Denters, E.H. Tonkens, I. Verhoeven, J.H.M. Bakker
Beleidsadviezen en policy briefs
januari 2013
Website Platform31
kks
Inlegvel Burgers maken hun Buurt
Factsheets
januari 2013
kks
Regievraagstukken rond de gemeentelijke organisatie
Hans de Bruijn, Martijn Groenleer
Beleidsadviezen en policy briefs, Factsheets
juni 2012
kks
Conflict in samenwerking – de geloofwaardigheid van regionale verstedelijking
Melika Levelt, Tamara Metze, Willem Salet e.a.
Beleidsadviezen en policy briefs
maart 2012
kks
Samenvatting Handboek Prestatiemeting, kwaliteit in kaart
Hans de Bruijn
Beleidsadviezen en policy briefs
september 2010
kks
Project Knooppuntontwikkeling in corridorverband: Economische betekenis en institutionele prikkels
Factsheets, Projecten