Smart decision support system for urban energy and transportation

DESENT | energieverbruik

DESENT heeft een beslissingsondersteunend systeem opgeleverd voor het energieverbruik van gebouwen en vervoer. Doel ervan is om met geavanceerde ICT zo efficiƫnt mogelijk met decentraal opgewekte (duurzame) energie om te gaan door slim in te kunnen spelen op de vraag naar energie enerzijds en het aanbod van energie anderzijds. Het systeem is in Nederland getest in de gemeente Helmond.

Het consortium
De Nederlandse partners waren prof. dr. Harry Timmermans, dr. Tao Feng, Dujuan Yang MSc (allen Technische Universiteit Eindhoven) en gemeente Helmond