Wat is VerDuS?

VerDuS staat voor Verbinden van Duurzame Steden. Binnen dit kennisinitiatief VerDuS ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers in samenwerking met experts uit de praktijk kennis om in te spelen op vraagstukken rond onder meer verstedelijking, ruimte, mobiliteit en transport. VerDuS is een initiatief van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en de ministeries van Binnenlandse zaken, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat.

Directie VerDuS

 • Prof. dr. Pieter Hooimeijer 
  Universiteit Utrecht (wetenschappelijk directeur)

 

 • Dr. Jeanet Bruil MBA
  NWO

 

 • Drs. Nico van Buren
  Platform31

Raad van toezicht

 • Mr. ing. Jan Hendrik Dronkers Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorzitter)
 • Mr. drs. Reinier ter Kuile Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ir. Eric Eijkelberg MBA Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Prof. mr. dr. Hans de Bruijn Technische Universiteit Delft / NWO
 • Hamit Karakus Platform31
 • Dr. Geleyn Meijer Hogeschool van Amsterdam / NRPO-SIA

Contact

 • Secretaris Raad van Toezicht Esther van der Wel (NWO)
 • Secretaris Programmacommissie SURF Maxime Verbeij (NWO)
 • Communicatieadviseur Ymkje de Boer
 • Algemeen contactadres surf@nwo.nl

Partners