Wat is VerDuS?

VerDuS staat voor Verbinden van Duurzame Steden. Binnen dit kennisinitiatief VerDuS ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers in samenwerking met experts uit de praktijk kennis om in te spelen op vraagstukken rond onder meer verstedelijking, ruimte, mobiliteit en transport. VerDuS is een initiatief van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat.

Directie VerDuS

 • Drs. Marcus van Leeuwen
  NWO (inclusief Regieorgaan SIA)

 

 • Drs. Nico van Buren MCD
  Platform31

Raad van Toezicht

 • Mr. ing. Jan Hendrik Dronkers Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorzitter)
 • Drs. Natalie Burgers MPA Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Drs. Mirjam Visscher Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Hamit Karakus voormalig directeur Platform31
 • Dr. Geleyn Meijer Hogeschool van Amsterdam / NRPO-SIA
 • Drs. Cis Apeldoorn Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Prof. dr. Ellen van Bueren Technische Universiteit Delft

Contact

 • Secretaris Raad van Toezicht Esther van der Wel (NWO)
 • Secretaris Programmacommissie SURF Maxime Verbeij (NWO)
 • Adviseur kennisdeling en communicatie Ymkje de Boer
 • Algemeen contactadres surf@nwo.nl

Partners