Building the food water energy nexus from below

Urbanising in Place | lokaal beheer hulpbronnen

Boeren en voedselproducerende gemeenschappen spelen een onmisbare rol bij het beheer van de Food-Water-Energy-nexus aan de rand van grote steden. Door de hedendaagse verstedelijkingsdynamiek worden boeren en telers weggedreven uit de omgeving van de stad, waardoor ook de voedselproductie en het hulpbronnenbeheer op de verkeerde plaats terechtkomen. In dit project worden nieuwe manieren bedacht om de rol van voedselproducenten bij het beheer van de FWE-nexus te versterken in plaats van deze producenten weg te jagen. Bij ‘Urbanising in place’ worden de innovatieve werkwijzen uit vier verschillende stedelijke gebieden (Riga, Rosario, Brussel en Londen) samengebracht in een internationaal platform. Dit platform is bedoeld om van elkaar te leren en om essentiële veranderingstrajecten te identificeren.

Het consortium
Vanuit Nederland zijn betrokken: prof. dr. ir. Han Wiskerke en dr. Lucie Sovova (beiden Wageningen Universiteit)