Smart Shrinkage Solutions

3S RECIPE | oplossingen voor krimpregio’s

3S RECIPE staat voor slimme oplossingen voor regio’s die met bevolkingskrimp te maken hebben (Smart Shrinkage Solutions). Het team zet het innovatieve potentieel in van civiele techniek, geografie, stedenbouw, stedelijke beleid en sociologie. De onderzoekers kijken onder meer naar hoe de onderliggende krachten in krimpsituaties kunnen worden ingezet voor verduurzaming, leefbaarheid en economische veerkracht.

Het consortium
Vanuit Nederland is dr. Marco Bontje (Universiteit van Amsterdam) betrokken.