Sleutelfiguren in wijken ondersteunen

Het adaptieve vermogen van stedelijke intermediairs

Uit eerder onderzoek blijkt dat stedelijke intermediairs moeite hebben om hun praktijken door te ontwikkelen. Daarom kijken we hoe intermediairs in 8 Europese (5 Nederlandse) gemeenten door de tijd heen (al dan niet) in staat zijn geweest om hun praktijken aan de eisen van de omgeving aan te passen.

Het consortium
Dr. Merlijn van Hulst (Universiteit van Tilburg), Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Amsterdam en Gemeente Utrecht