Gepubliceerd op 27 januari 2020

Geef meer ruimte aan bottom-up initiatieven

Tijdens de Rooilijn Kenniskring rondom het themanummer van R-LINK in Pakhuis de Zwijger op 23 januari 2019 presenteerden de onderzoekers alvast een deel van de R-LINK-bevindingen.  Een volle zaal van mensen met zeer verschillende achtergronden dacht mee.

Belangrijke punten die de revue passeerden, waren:

  • Bij ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling op de langere termijn moet meer ruimte gemaakt worden voor bottom-up initiatieven;
  • Betrek en verbindt diverse gemeenschappen en belangen;
  • Maak meedoen door burgers eenvoudiger en sneller – o.a. door meer aandacht te besteden aan taal (anderstaligen, eenvoudigere taal enz.)

Professionals kunnen onder meer gebruik maken van het Omgevingscanvas dat Melika Levelt ontwikkelde. Lees ook de online-publicatie Open Stad – werken aan duurzame en democratische steden.

Lees een uitgebreid verslag van de sessie op de website van Platform31.

Download het Rooilijn-themanummer als PDF.

R-LINK-prominenten Stan Majoor (HvA) en Wendy Tan (WUR) spraken over de waarde van bottom-up initiatieven en de verbetering van participatie.