Urban Regions in the Delta

In het VerDuS-programma Urban Regions in the Delta (URD, 2011-2014) is kennis ontwikkeld voor een duurzaam ruimtelijk beleid en voor integrale gebiedsontwikkeling in stedelijke netwerken. Het onderzoek richtte zich zowel op water, leefbaarheid en mobiliteit als op vraagstukken over bestuur en informatiesystemen. Het betrof casussen in Nederland en internationaal vergelijkend onderzoek in Europa. Het programma is gefinancierd door NWO en uit de FES-gelden (de aardgasbaten die de overheid inzet om de kenniseconomie te versterken). Er was 3,3 miljoen euro beschikbaar. In de zomer van 2014 zijn alle projecten afgerond.

 • Uitgevoerde projecten

  Er zijn zeven URD-projecten uitgevoerd. Hieronder vindt u van elk project een PDF met korte samenvatting. Meer publicaties zijn te vinden in de Kennisbank onder het thema Ruimte en wonen.

 • Themanummer Rooilijn 2014/4

  In dit tijdschrift zijn een aantal artikelen verschenen waarin de resultaten van het programma zijn samengevat.

  • Uitvoering regelgeving gebaat bij contextualisering (door Willem Salet en Jochem de Vries) | PDF
  • Luchthaven in de regio: van last tot lust (door Andy van den Dobbelsteen, Arjan van Timmeren, Christian Salewski, Ellen van Bueren en Geert-Jan Verkade) | PDF
  • Hoogopgeleiden en de stad (door Sako Musterd) | PDF
  • Nieuwe perspectieven voor verstedelijkte delta‚Äôs (door Han Meyer, Job van den Berg en Jurian Edelenbos) | PDF
  • Zelforganisatie in stad en uiterwaard (door Erwin van der Krabben, Karel Martens en Erik Opdam) | PDF
  • De verstedelijkingsparadox (door Jasper Dekkers, Eric Koomen en Dani Broitman) | PDF
 • Contact

  Ymkje de Boer, communicatieadviseur VerDuS, verdus@ymba.nl

Partners