Waar werken verdween en verscheen

Ruimte voor werken

We onderzoeken waar werken in de afgelopen 20 jaar verdwenen is om plaats te maken voor bijvoorbeeld wonen en waar juist ruimte voor werken gemaakt is. Daarmee krijgen we inzicht in de locaties die mogelijk vrij kunnen komen voor toekomstige woningbouw en ruimte die nog voor werken gereserveerd moet worden.

Het consortium
Dr. Eric Koomen, prof. dr. Henri de Groot (beiden Vrije Universiteit Amsterdam), Planbureau voor de Leefomgeving, Ecorys , Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Business Park Haaglanden