Waar werken verdween en verscheen

Ruimte voor werken

Onderzocht is waar werken in de afgelopen 20 jaar verdwenen is om plaats te maken voor bijvoorbeeld wonen en waar juist ruimte voor werken gemaakt is. Daarmee is inzicht verkregen in de locaties die mogelijk vrij kunnen komen voor toekomstige woningbouw en ruimte die nog voor werken gereserveerd moet worden.

Het consortium
Dr. Eric Koomen, prof. dr. Henri de Groot (beiden Vrije Universiteit Amsterdam), Planbureau voor de Leefomgeving, Ecorys , Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Business Park Haaglanden