Een interactieve routekaart voor het mainstreamen van stedelijke klimaatadaptatie

Het nieuwe normaal | stedelijke klimaatadaptatie

Steden nodigen via platforms bewoners en bedrijven uit om klimaatverandering aan te pakken. Het is lastig om deze platforms een plek in de gemeente of het waterschap te geven. Dit onderzoek helpt overheden met het beter inbedden van deze platforms in hun organisatie en zo beter te anticiperen op klimaatverandering.

 

Foto © Water Sensitive Rotterdam

Het consortium
Dr. Jannes Willems, Dr. Jitske van Popering-Verkerk (beiden Erasmus Universiteit Rotterdam), ‘Amsterdam Rainproof’ (Waternet) en ‘Water Sensitive Rotterdam’ (Gemeente Rotterdam)

 • Interview met de onderzoekers

  In augustus 2019 verscheen er een interview met de onderzoekers op de VerDuS-website.

 • Eindrapport (juli 2020)

  Klimaatadaptatie staat in Nederland steeds prominenter op de agenda. Steden merken de gevolgen van klimaatverandering in de extremen van piekbuien, droogte en hitte. Het klimaatbestendig maken van de stad vraagt om ingrepen in de publieke ruimte, maar ook op private grond. Het realiseren van klimaatadaptieve maatregelen vraagt daarom om grensoverschrijdend werken, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van netwerken. Jannes Willems van het VerDuS SURF-project ‘Het nieuwe normaal’ onderzocht met zijn team de doorwerking van twee van deze netwerken: de ‘koplopers’ Amsterdam Rainproof (opgericht in 2013) en Water Sensitive Rotterdam (2015).

  Download het eindrapport (PDF).

 • Routekaart voor de praktijk (september 2020)

  In september 2020 brachten de onderzoekers een brochure voor de praktijk uit, met daarin een routekaart en een tiental stappen die grensobjecten (zoals netwerken als Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam) afleggen. Deze routekaart helpt om de ontwikkeling en inrichting van een grensobject te duiden.

  Download de brochure (PDF).