Een interactieve routekaart voor het mainstreamen van stedelijke klimaatadaptatie

Het nieuwe normaal | stedelijke klimaatadaptatie

Steden nodigen via platforms bewoners en bedrijven uit om klimaatverandering aan te pakken. Het is lastig om deze platforms een plek in de gemeente of het waterschap te geven. Dit onderzoek helpt overheden met het beter inbedden van deze platforms in hun organisatie en zo beter te anticiperen op klimaatverandering.

 

Foto © Water Sensitive Rotterdam

Het consortium
Dr. Jannes Willems, Dr. Jitske van Popering-Verkerk (beiden Erasmus Universiteit Rotterdam), ‘Amsterdam Rainproof’ (Waternet) en ‘Water Sensitive Rotterdam’ (Gemeente Rotterdam)