Een interactieve routekaart voor het mainstreamen van stedelijke klimaatadaptatie

Het nieuwe normaal | stedelijke klimaatadaptatie

Foto © Water Sensitive Rotterdam

Steden nodigen via platforms bewoners en bedrijven uit om klimaatverandering aan te pakken. Het is lastig om deze platforms een plek in de gemeente of het waterschap te geven. Dit onderzoek helpt overheden met het beter inbedden van deze platforms in hun organisatie en zo beter te anticiperen op klimaatverandering.

Het consortium
Dr. Jannes Willems, Dr. Jitske van Popering-Verkerk, Lucy van Eck (Erasmus Universiteit / Universiteit Amsterdam) en ‘Amsterdam Rainproof’ (Waternet) en ‘Water Sensitive Rotterdam’ (Gemeente Rotterdam)

 • Interview met de onderzoekers (augustus 2019)

  In augustus 2019 verscheen er een interview met de onderzoekers op de VerDuS-website.

 • Eindrapport (juli 2020)

  Klimaatadaptatie staat in Nederland steeds prominenter op de agenda. Steden merken de gevolgen van klimaatverandering in de extremen van piekbuien, droogte en hitte. Het klimaatbestendig maken van de stad vraagt om ingrepen in de publieke ruimte, maar ook op private grond. Het realiseren van klimaatadaptieve maatregelen vraagt daarom om grensoverschrijdend werken, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van netwerken. Jannes Willems van het VerDuS SURF-project ‘Het nieuwe normaal’ onderzocht met zijn team de doorwerking van twee van deze netwerken: de ‘koplopers’ Amsterdam Rainproof (opgericht in 2013) en Water Sensitive Rotterdam (2015).

  Download het eindrapport (PDF).

 • Routekaart voor de praktijk (september 2020)

  In september 2020 brachten de onderzoekers een brochure voor de praktijk uit, met daarin een routekaart en een tiental stappen die grensobjecten (zoals netwerken als Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam) afleggen. Deze routekaart helpt om de ontwikkeling en inrichting van een grensobject te duiden.

  Download de brochure (PDF).

 • De tool (november 2020)

  Het creëren van een klimaatbestendige stad vraagt om ingrepen in de openbare ruimte en op particuliere grond. Veel steden hebben daarom nieuwe netwerken opgericht om deze ingrepen te stimuleren, het bewustzijn te vergroten en ervaringen uit te wisselen. Overheden, bedrijven, bewonersinitiatieven, woningcorporaties en andere stadmakers gaan zo samen aan de slag om de stad klimaatbestendig én mooier te maken. Door heel Nederland bestaan er inmiddels wel meer dan 30 van dit soort netwerken.

  Als je deze netwerken nog niet zo goed kent, is het misschien onduidelijk wat zo’n netwerk je kan bieden. In samenwerking met Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een interactieve tool ontwikkeld om de waarde van deze netwerken te tonen.

  De tool zit vol met voorbeelden die zijn ontstaan uit de netwerken van Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam, twee van de bekendste en langst bestaande netwerken op het gebied van klimaatbestendigheid in Nederland. Afhankelijk van je prioriteiten en je rol in de stad laat de tool zien wat de toegevoegde waarde van zo’n netwerk voor jou kan zijn. Inclusief de mogelijkheid om in contact te komen met de mensen achter de voorbeelden, zodat je ook direct in jouw stad of buurt aan de slag kan.

  Download de tool (PDF).