Smart Cities Responsive Intelligent Public Transport Systems

SCRIPTS | Mobility as a Service

In de toekomst zullen mensen hun verplaatsingen via openbaar vervoer, e-bikes en dergelijke als een ‘dienst’ kunnen bestellen. Dit onderzoek gaat na hoe dergelijke klantgerichte vervoersdiensten op een duurzame manier ontwikkeld kunnen worden, rekening houdend met voorkeuren van gebruikers en bedrijven.

Het consortium
Technische Universiteit Eindhoven, Technische Universiteit Delft, Radboud Universiteit Nijmegen, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Hogeschool Arnhem Nijmegen, Vervoersregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, GVB, Dat.mobility, TransDev, SynerScope, Athlon Car Lease

Projectleider
Prof. dr. Harry Timmermans, Technische Universiteit Eindhoven

 • Vraagstelling

  Het smart city-concept benadrukt het gebruik van digitale technologie in het management van steden en mobiliteit. SCRIPTS heeft tot doel de mogelijkheden van deze technologie te onderzoeken in het ontwikkelen van nieuwe hybride openbaar vervoersystemen. Idee daarbij in de meest verstrekkende versie is dat een deel van het openbaar vervoer vraaggestuurd zal zijn. Daarnaast kunnen klanten een abonnement nemen op een bepaalde bundel van vervoersdiensten.

  Het succes en de gevolgen van deze nieuwe opties worden in onderlinge afhankelijk bepaald door strategische beslissingen en businessmodellen van vervoerders en providers van de dienst, de acceptatie van consumenten, de gedragsveranderingen die hiermee samenhangen en de intensiteit en aard van verschuivingen in verkeersstromen.

 • Deelprojecten

  Samen met overheden, vervoerders, en consultants, ontwikkelen de TUE, TUD, en RUN een reeks van modellen om te gevolgen van Mobility as a Service beter in te kunnen schatten. Co-creatie staat centraal. De partijen worden daarbij ondersteund door Hogeschool HAN, die tevens het project in dit opzicht evalueert.

  De RUN onderzoekt een aantal business modellen en scenario’s onder onzekerheid. De TUE analyseert de vraag en de effecten van bundeling. Modellen voor kortetermijnaanpassingen van de vraag en de effecten op activiteitenpatronen en vervoerwijzekeuzen, alsmede langetermijnadoptie en diffusie worden onderzocht. De veranderende vraag vormt de input voor de simulatie van de dynamische effecten op verkeersstromen en operationeel management van openbaar vervoersystemen.

  Daarnaast worden in Nijmegen, Eindhoven en Amsterdam een serie pilot projecten van diverse inhoud en complexiteit ontwikkeld. De pilots in Nijmegen lopen; met de andere zal binnenkort worden gestart.

 • Overzicht publicaties

  Op de website van SCRIPTS staat een actueel overzicht van alle Nederlandstalige en Engelstalige publicaties.

  Op de website van NWO staan bovendien apart de publicaties vermeld die de Hogeschool Arnhem-Nijmegen heeft uitgebracht.