Smart Cities Responsive Intelligent Public Transport Systems

SCRIPTS | Mobility as a Service

In de toekomst zullen mensen hun verplaatsingen via openbaar vervoer, e-bikes en dergelijke als een ‘dienst’ kunnen bestellen. Dit onderzoek gaat na hoe dergelijke klantgerichte vervoersdiensten op een duurzame manier ontwikkeld kunnen worden, rekening houdend met voorkeuren van gebruikers en bedrijven.

Het consortium
Technische Universiteit Eindhoven, Technische Universiteit Delft, Radboud Universiteit Nijmegen, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Hogeschool Arnhem Nijmegen, Vervoersregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, GVB, Dat.mobility, TransDev, SynerScope, Athlon Car Lease

Projectleider
Prof. dr. Harry Timmermans, Technische Universiteit Eindhoven

 • Vraagstelling

  Het smart city-concept benadrukt het gebruik van digitale technologie in het management van steden en mobiliteit. SCRIPTS heeft tot doel de mogelijkheden van deze technologie te onderzoeken in het ontwikkelen van nieuwe hybride openbaar vervoersystemen. Idee daarbij in de meest verstrekkende versie is dat een deel van het openbaar vervoer vraaggestuurd zal zijn. Daarnaast kunnen klanten een abonnement nemen op een bepaalde bundel van vervoersdiensten.

  Het succes en de gevolgen van deze nieuwe opties worden in onderlinge afhankelijk bepaald door strategische beslissingen en businessmodellen van vervoerders en providers van de dienst, de acceptatie van consumenten, de gedragsveranderingen die hiermee samenhangen en de intensiteit en aard van verschuivingen in verkeersstromen.

 • Themanummer Tijdschrift Vervoerwetenschap (februari 2020)

  In dit nummer zijn verschillende artikelen gebaseerd op SCRIPTS-onderzoek. Lees alles op de Tijdschrift Vervoerswetenschap. Een handzame samenvatting van de artikelen in dit tijdschrift staat op de website van Verkeerskunde.

 • Eindpresentatie SCRIPTS op 25 maart 2021

  U kunt de slides van de eindpresentatie op 25 maart 2021 downloaden als PDF. Hieronder ziet u de volledige video-opname van de eindpresentatie.

Wetenschappelijk SURF-onderzoek gaf vleugels aan MaaS

De relatie fundamentele wetenschap, overheidsbeleid en commercieel bedrijfsleven is in het grootschalige onderzoeksproject Smart Urban Regions of the Future, ‘innig verstrengeld’ en ook weer ‘uitgekristalliseerd’. Er is opbrengst, en hoe. Er zijn stapels aan kennisdocumenten geproduceerd, concrete pilots van de grond gekomen en talloze evaluaties gedaan. De totaalopbrengst is in twee synthesestudies ‘getrechterd’ en ‘gefilterd’ tot acht leerzame lessen uit deze vorm van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe kijken Henk Meurs en Niels van Oort er vanuit de wetenschap erop terug nu het eerste stof is gedaald?

De redactie van Verkeerskunde blikt terug op SCRIPTS (juni 2021).