Smart Urban Lab-kit for Learning in a Network

SMULLN | stadslabs

Stadslabs zijn een nieuwe bestuurlijke schakel tussen lokale overheid en burgerinitiatieven. Het doel van SMULLN was om de rol van stadslabs te versterken met behulp van een reeds ontwikkelde LAB-kit. Deze is met actie-onderzoek als leerinstrument ingezet voor stadslabs uit het Nederlandse kennisnetwerk van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Het consortium
Prof. dr. René Kemp, dr. Christian Scholl en dr. Nicole Rijkens-Klomp (Universiteit Maastricht)

 • Onderzochte vragen

  Stadslabs zijn een veelbelovende nieuwe vorm van sturing die steeds meer toegepast wordt. Voor het opzetten en effectief inzetten van stadslabs ontbreekt het echter nog aan beproefde richtlijnen en uitwisseling van kennis. Het doel van SMULLN was de rol van stadslabs als mechanisme van ‘smart governance’ te versterken met behulp van de LAB-kit die door het Urb@Exp-project is ontwikkeld. Gezamenlijk leren, uitwisselen en ontwikkelen van innovatieve benaderingen van governancevraagstukken door het netwerk van stadslabs is een potentieel krachtige manier om de rol van stadslabs als mechanisme van ‘smart governance’ te versterken. Echter, de functionaliteit van de LAB-kit als instrument om dit leerproces te ondersteunen moet dan wel eerst onderzocht en waar mogelijk verbeterd worden.

 • Uitkomsten (brochure)

  De uitkomsten van het project zijn samengevat in een ‘inspiratiebrief’. Download ‘Governance van stadslabs: vijf uitdagingen en inzichten’ uit 2018 als PDF.

   

 • LAB-kit

  De LAB-kit is te bestellen via icisoffice@maastrichtuniversity.nl.