Exploring opportunities for strengthening urban based manufacturing in European cities

Cities of Making | de maakindustrie terug in de stad

Dit project draait om het naar de stad terugbrengen van de maakindustrie wat allerlei mogelijke voordelen biedt op het gebied van werkgelegenheid, circulaire economie en economische veerkracht. De onderzoekers richten zich op kennisontwikkeling rond nieuwe slimme technologie, fysieke omgevingen voor de maakindustrie en de rollen die publieke diensten kunnen spelen bij de ‘re-industrialisatie’ van steden. Er zijn casestudies in Brussel, Londen en Rotterdam.

(Foto: Victor Munoz Sanz)

Het consortium
Vanuit Nederland zijn dipl.ing. Birgit Hausleitner, prof. Han Meyer en dr. Victor Muñoz Sanz (allen Technische Universiteit Delft) betrokken.

 • Videoserie op JPI Urban Europe

  Op de website van JPI Urban Europe staat een serie van vier korte video’s (december 2018) waarin de international projectleider Adrian Hill het project toelicht.

 • Eerste analytische rapport

  In mei 2018 verscheen er een rapport over de bestudeerde steden Rotterdam, Brussel en Londen.

 • Game getest op Dag van de Stad | 28 oktober 2019

  Gemeenten en regio’s staan voor de uitdaging om de lokale economie competitief te houden en banen te behouden. Dit vraagt om het integreren van maakindustrie en andere vormen van bedrijvigheid in de stad. Tegelijkertijd hebben veel gemeenten een grote woningbouwopgave en is ruimte schaars.

  Lees een impressie van het test-lab op de website van Platform31.

 • Slotevenement | 31 oktober 2019

  Cities of Making:  opportunities for strengthening  urban based manufacturing in European cities

  Closing event 31.10.2019 |  Het Nieuwe Instituut Rotterdam

  Van 15:30 tot 18:00 presenteerde het projectteam de eindresultaten en was er een workshop met de ‘patroontaal’.

  Cities of Making heeft de afgelopen 2,5 jaar de rol van stedelijke productie in Europese steden in de 21e eeuw onderzocht met name de aspecten plaats, mensen en lokaal beschikbare resources. De onderzoekers hebben op basis van de ervaring vanuit de stadsregio’s Rotterdam, Londen en Brussel vastgesteld welke belangrijke ingrediënten een veerkrachtige en innovatieve industriële basis ondersteunen. De resulterende oplossingen hebben zij getest in een reeks workshops met verschillende belanghebbenden. Tijdens het evenement zijn de belangrijkste bevindingen en het resulterende instrument voor stadsontwikkeling gepresenteerd door de drie teams van Cities of Making vanuit de perspectieven (1) Urban Integration, (2) People, Networks and Policy en (3) Circularity and Technology. Aansluitend bestond de mogelijkheid om de patroontaal te testen. De drie Cities of Making teams waren:

  • NL: TU Delft
  • UK: UCL London & Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufacturing and Commerce
  • Belgium: Latitude & BECI & VUB Cosmopolis & ULB
 • Debat Architectuur van Arbeid ‘De terugkeer van de maakindustrie’ | 31 oktober 2019

  Gedurende deze avond was Cities of Making onderdeel van de debatserie van Deltametropool ‘Over Architectuur van Arbeid’.

  Na een lange periode van globalisering komen nieuwe vormen van maakindustrie terug in Nederland. Wat is typisch voor de plekken van het nieuwe maken, in vergelijking met de oude industrie? Hoe verhoudt de maakindustrie zich tot andere stedelijke activiteiten zoals wonen, recyclen of leren? Creëren we voldoende ruimte voor maken in de huidige stedelijke ontwikkelingen? Het debat was inclusief presentaties van Jurriaan van den Eijkhof (Oram) en Birgit Hausleitner (TU Delft).

  Architectuur van Arbeid is een programma van zes publieke debatten over de transitie van werk als ruimtelijke opgave. Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven, maar tegelijkertijd constateren we dat werk maar een kleine rol speelt in besluitvorming over verstedelijking. De reeks ‘Architectuur van Arbeid’ agendeert en onderzoekt de toekomst van het werklandschap. Het programma vindt plaats tussen maart en december 2019 en is een samenwerking tussen Vereniging Deltametropool, Het Nieuwe Instituut en  De Spontane Stad.

 • Interviews mei 2020

  In mei 2020 interviewde NWO de onderzoekers van Cities of Making van de TU Delft over de eindresultaten van hun project. Lees het volledige interview op de NWO-site.

  Ook Platform31 interviewde onderzoeker Birgit Hausleitner.

 • Resultaten, publicaties, policy recommendations en Nederlandse beleidssamenvatting

  Verder lezen: