Climate Resilient Urban Nexus Choices

CRUNCH | kennisplatform voor weerbaarheid rond klimaatverandering

Dit project laat zien hoe de deelnemende steden (Southend-on-Sea, Gdansk, Uppsala, Eindhoven, Miami en Taipei) weerbaarder kunnen worden met de Food-Water-Energy-nexus. Dit gebeurt door het opzetten van een onderling verbonden kennisplatform met sectoroverschrijdende indicatoren voor een ondersteunende tool/beoordelingskader (het Integrated Decision Support System – IDSS) om krachtige besluitvorming over de toekomstige stedelijke ontwikkeling te sturen en te verbeteren. Bij mogelijke oplossingen in Urban Living-Labs (ULL’s) gaat het onder andere om duurzame afwateringssystemen in de stad, stedelijke voedselproductie en hernieuwbare energiesystemen waarbij biomassa (uit organisch afval) wordt gebruikt. Deze ULL’s worden gezamenlijk opgezet, ondersteund door Follower/Multiplier Cities en onderbouwd door strategische trajecten met een evidence-based kader. Zo ontstaan er veerkrachtige steden die efficiënt omgaan met hulpbronnen.

Het consortium
Vanuit Nederland zijn betrokken: prof. dr. ir. Bauke de Vries, dr. Sukanya Krishnamurthy (beiden Technische Universiteit Eindhoven) en gemeente Eindhoven

  • Slotinterview (juni 2021)

    Als beleidsmakers besluitvormingstools krijgen die de complexiteit van voedsel-, water- en energiesystemen verminderen, kunnen ze deze systemen integreren om circulariteit en duurzaamheid in stedelijke gebieden te verbeteren. Volgens de resultaten van het CRUNCH-project zullen beslissers hierin alleen slagen als ze co-creatie en publieke betrokkenheid omarmen. De coördinator van het project, Alessandro Melis, vertelde JPI Urban Europe over de impact van hun Integrated Decision Support System (IDSS) en hoe ze het hebben gecreëerd.

    Lees het volledige artikel (Engelstalig) op de website van JPI Urban Europe.

  • Beleidssamenvatting Nederlandse deel (januari 2022)

    Lees hier een korte Nederlandstalige samenvatting van de uitkomsten van CRUNCH en de bijdrage van de onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven daaraan (PDF).