Climate Resilient Urban Nexus Choices

CRUNCH | kennisplatform voor weerbaarheid rond klimaatverandering

Dit project laat zien hoe de deelnemende steden (Southend-on-Sea, Gdansk, Uppsala, Eindhoven, Miami en Taipei) weerbaarder kunnen worden met de Food-Water-Energy-nexus. Dit gebeurt door het opzetten van een onderling verbonden kennisplatform met sectoroverschrijdende indicatoren voor een ondersteunende tool/beoordelingskader (het Integrated Decision Support System – IDSS) om krachtige besluitvorming over de toekomstige stedelijke ontwikkeling te sturen en te verbeteren. Bij mogelijke oplossingen in Urban Living-Labs (ULL’s) gaat het onder andere om duurzame afwateringssystemen in de stad, stedelijke voedselproductie en hernieuwbare energiesystemen waarbij biomassa (uit organisch afval) wordt gebruikt. Deze ULL’s worden gezamenlijk opgezet, ondersteund door Follower/Multiplier Cities en onderbouwd door strategische trajecten met een evidence-based kader. Zo ontstaan er veerkrachtige steden die efficiënt omgaan met hulpbronnen.

Het consortium
Vanuit Nederland zijn betrokken: prof. dr. ir. Bauke de Vries, dr. Sukanya Krishnamurthy (beiden Technische Universiteit Eindhoven) en gemeente Eindhoven