Building Resilient Economic Agglomerations on Transportation and Health Effects: Urban form, location choice and transport solutions for low-carbon cities

BREATHE | ruimte, locatiekeuze en transport voor duurzame steden

In BREATHE is onderzocht wat de relaties zijn tussen de ruimtelijke structuur van de stad, het energiegebruik en emissies door huishoudens en bedrijven. Ook hebben de onderzoekers gekeken naar de wijze waarop beleid kan bijdragen aan de sociale welvaart en het voldoen aan lokale normen voor luchtkwaliteit, terwijl ondertussen de transitie in de richting van welvarende koolstofarme steden wordt versneld.

Het consortium
De Nederlandse partners waren dr. Steven Poelhekke (VU), dr. Peter Mulder (VU), prof. dr. Henri de Groot (VU), prof. dr. Erik Verhoef (VU), Amsterdam City Region en Ecorys