Publieke Waarden in Mobiliteitshubs

Het Algoritmisch Atelier

Digitale platforms bepalen in toenemende mate stedelijke dynamiek. Commerciële en individuele waarden zijn hierbij leidend. Hoe zorgen we ervoor dat deze platforms bijdragen aan publieke waarden in de stad? In deze studie vertalen we gedeelde publieke waarden naar eisen aan platforms. Dit leidt tot een programma van eisen voor uitvragen.

Het consortium
Dr. Peter Pelzer, prof. dr. Albert Meijer, dr. ir. M. van den Akker, dr. Martijn van den Hurk, Gabriele Schliwa PhD (allen Universiteit Utrecht), Gemeente Utrecht en Rathenau Instituut