Gepubliceerd op 30 augustus 2019

Mainstreamen van succesvol samenwerken aan stedelijke klimaatadaptatie

Klimaatverandering vraagt om grote aanpassingen op publieke en private grond in steden. Koplopers Amsterdam en Rotterdam hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met twee platforms – Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam – om de stad klimaatadaptief te maken samen met bewoners, woningcorporaties en ontwikkelaars. Beide platforms zijn succesvol en hebben al mooie resultaten geboekt. Jannes Willems van de Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘Wij onderzoeken nu hoe deze werkwijze verder kan worden uitgerold binnen de stad.’

Willems: ‘Uit eerder onderzoek weten we dat de redenen waarom deze platforms zo succesvol zijn, nu een barrière kunnen vormen voor mainstreaming. De platforms opereren op afstand van hun moederorganisaties, zoals Waternet en de gemeente Rotterdam. Ook hebben ze een eigen ‘smoel’ ontwikkeld. Doordat ze op afstand staan, kunnen ze vernieuwend te werk gaan. Ze hoeven bijvoorbeeld niet altijd te voldoen aan de eisen die worden gesteld in reguliere werkprocessen. Nu ze willen opschalen, moeten beide platforms echter juist aanhaken bij die reguliere werkprocessen. Waar ze zich eerder tegen hebben afgezet, moeten ze nu juist opzoeken!’ De hoofdvraag van het VerDuS SURF Pop Up-project van Willems is dus tweeledig. ‘Wat leren we van Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam over de succesfactoren en barrières van stedelijke klimaatadaptatie en het mainstreamen hiervan? En via welke routes kan deze aanpak mainstream worden in Amsterdam en Rotterdam?

Foto: © Water Sensitive Rotterdam

Routekaarten
De onderzoekers willen een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de mainstreaming-literatuur. Willems: ‘Veel literatuur identificeert barrières voor mainstreaming. Wij willen daar pro-actief mee omgaan: als je weet van deze barrières, hoe zou je ze dan kunnen tackelen of omzeilen? Daarnaast zullen we voor en samen met de partijen in beide steden een interactieve routekaart ontwikkelen. Hierin zullen we letterlijk routes intekenen en barrières inzichtelijk maken. Deze routekaart is bedoeld als tool die kan helpen bij het mainstreamingsproces. Op basis van de ervaringen in de twee steden willen we ook een generieke routekaart ontwikkelen die in andere steden kan worden toegepast. Deze methodiek zullen we aan het einde van het onderzoek presenteren tijdens een speciale middag waar niet alleen mensen uit Amsterdam en Rotterdam zijn, maar ook waterbeheerders in andere steden waar vergelijkbare platforms bestaan, zoals Arnhem Klimaatbestendig.’

Actieve rol Waternet en gemeente Rotterdam
De onderzoekers starten met de afname van dertig terugblikkende interviews om het succes van Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam in kaart te brengen. Ook zullen ze zes workshops organiseren om de routekaart te ontwikkelen. Willems: ‘Daar doen leden van de projectteams van Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam aan mee, maar ook externe partijen die meedraaien in de platforms en wetenschappers, zoals onze collega’s in het EUR RePolis-onderzoeksprogramma naar bewonersinitiatieven. Het hele onderzoeksproject wordt uitgevoerd samen met Waternet en de gemeente Rotterdam. Zij draaien actief mee in het project, zoals in het ontwikkelen van de routekaart. Ook hebben ze geld beschikbaar gesteld om verder ontwikkel- en experimenteerwerk te verrichten. We zullen gebruik maken van hun netwerk van woningcorporaties, ontwerpers, ontwikkelaars en bewonersgroepen. Deze stakeholders zullen we interviewen en mee laten doen aan de workshops.’

Meer informatie