The Moveable Nexus: Design-led urban food, water and energy management innovation in new boundary conditions of change

M-Nex | stadslandbouw

De toekomstige vraag van stedelijke gemeenschappen naar voedsel, water en energie is bijzonder kwetsbaar. De klimaatverandering verergert dit nog eens. Er moet een oplossing gevonden worden voor een FEW-nexus. Dit internationaal gediversifieerde project is gebaseerd op de stedenbouwkundige praktijk. De stadslandbouw wordt daarbij beschouwd als onmisbare facilitator van de nexus, waarvoor water en energie nodig zijn. Het team werkt rechtstreeks samen met ULL’s in een aantal van de meest kwetsbare gemeenschappen in de partnersteden, en wil samen met stakeholders nieuwe toekomstplannen opstellen waardoor deze gemeenschappen minder kwetsbaar worden voor krachten die de nexus verstoren. Het resultaat van deze workshops met stakeholders delen we ook buiten het team, zodat lokaal opgedane ervaringen over de hele wereld kunnen worden toegepast.

Het consortium
Vanuit Nederland zijn betrokken: prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen, dr. ir. Martin Tenpierik, ir. Nick ten Caat en dr. Nico Tillie (allen Technische Universiteit Delft)