Smart bioclimatic low-carbon urban areas as innovative energy isles in the sustainable city

Smart Urban Isle | lokale synergie rond energie

Een ‘smart urban isle’ is een gebied rond een openbaar gebouw waarin gebruik gemaakt wordt van de synergie tussen verschillende functies van de gebouwen en de schaalvoordelen van energie(opslag). Dit project onderzoekt daarbij met name decentrale duurzame energie-opwekking in relatie tot opslag en distributie en elektrische mobiliteit, bio-klimatologisch en responsief ontwerp van gebouwen en energiemanagement voor het beheersen van energiestromen.

Het consortium
De Nederlandse partners zijn prof. dr. ir. Andy van den Dobbelsteen, dr. ir. Sabine Jansen en dr. Regina Bokel (allen Technische Universiteit Delft)

  • Guideboook

    In mei 2018 verscheen er een Guidebook met stappen om tot de vorming van een Smart Urban Isle te komen.

  • Samenvattend artikel (2020)

    In het VerDuS-themanummer van Rooilijn (juli 2020) hebben de onderzoekers de resultaten van het project handzaam samengevat in een artikel.