Gepubliceerd op 26 mei 2021

VerDuS-podcast Stedelijke duurzaamheidstransities

Ga er maar aan staan: een miljoen huizen erbij – liefst biobased – en tegelijkertijd een energietransitie doorvoeren en steden klimaatbestendig maken. En een beetje snel graag! Hoe krijgen we dat voor elkaar? Waar lopen we tegenaan? En welke oplossingsrichtingen liggen binnen handbereik?

In het onderzoeksprogramma VerDuS SURF (2016-2021) worden ongeveer 20 projecten uitgevoerd door sociaalwetenschappers in samenwerking met stedelijke partners rond energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en de voedsel-water-energie-nexus. Joop de Kraker en René Kemp zijn beiden hoogleraar op het gebied van duurzame ontwikkeling aan de Universiteit Maastricht. Samen schreven zij de VerDuS synthesestudie ‘Stedelijke duurzaamheidstransities: energie, klimaat & circulariteit‘. Hoe sluit de kennis die zij verzamelden via de uitgevoerde onderzoeksprojecten in VerDuS SURF aan op de praktijk in de stedelijke regio’s?

Om antwoord te krijgen op deze (en méér) vragen, praat gespreksleider Ymkje de Boer met:

  • Frank Reniers, programmaleider Agenda Stad | ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  • Joop de Kraker, hoogleraar Duurzaamheidsbeoordeling Universiteit Maastricht, co-auteur van de VerDuS synthesestudie over stedelijke duurzaamheidstransities

Beluister de podcast via de audiokanalen van Platform31 op Soundcloud, Anchor en Apple en Spotify.