Improving Anticipation and Social Inclusion in Living Labs for Smart City Governance

SmarterLabs

SmarterLabs beoogde een (Smart City Living Lab-)benadering te ontwikkelen om effectief om te kunnen gaan met twee grote risico’s van de verdere implementatie van slimme vervoerstechnologie: enerzijds onvoorziene belemmeringen voor grootschalige veranderingen in de socio-technische systemen rond slim vervoer en anderzijds uitsluiting van sociale groepen die niet aan het vereiste ‘slimme-burger-profiel’ voldoen.

Het consortium
De Nederlandse partners waren dr. Marc Dijk, prof. dr. René Kemp, dr. Ron Cörvers (UM), prof. dr. Joop de Kaker, dr. Annique Hommels (allen Universiteit Maastricht), gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar en Grontmij