Disclaimer & Privacy

Disclaimer
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en de partners in VerDuS zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden waar op deze site naar wordt verwezen. Aan de teksten op de VerDuS-website wordt veel zorg besteed. Komt u toch onvolledige, onjuiste of verouderde informatie tegen, dan kunt u dit aan ons doorgeven via surf@nwo.nl. Uw bericht wordt bijzonder op prijs gesteld.

Copyright
Het beeldmateriaal op de VerDuS-website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

Privacy
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de partners in VerDuS van groot belang. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, behandelen wij daarom vertrouwelijk en volgens de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien u hier toestemming voor heeft gegeven, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen VerDuS. U ontvangt daartoe nieuwsbrieven op het door u opgegeven adres; de nieuwsbrieven bevatten een afmeldmogelijkheid. De partners in VerDuS verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe verplicht worden op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, als ook het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Neemt u hiervoor contact met ons op via surf@nwo.nl.

Wijzigingen
De partners in VerDuS behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer omtrent privacy. De meest recente versie vindt u altijd op deze pagina.