Opschaling van de ervaringen in Eindhoven en Den Bosch

Evaluatie en opschaling van Mobility as a Service Experimenten

Mobility as a Service (MaaS) is een concept voor de integratie van verschillende mobiliteitsdiensten in één platform (zoals ritdelen, autodelen en openbaar vervoer). In dit project zijn in ‘s-Hertogenbosch de potentie en opschalingsmogelijkheden van MaaS onderzocht om autogebruik te reduceren en bereikbaarheid te verbeteren.

Het consortium
Prof. dr. ing. Karst Geurs (Universiteit Twente), prof. dr. Harry Timmermans (Technische Universiteit Eindhoven), Provincie Brabant, gemeente ’s-Hertogenbosch, Beamrz, Brabants Mobiliteitsnetwerk en &Morgen

Het MaaS-experiment in het Paleiskwartier is een van de experimenten van het Innovatieprogramma Mobiele Stad. Dit VerDuS SURF Pop Up-project maakt samenwerking tussen beide programma’s mogelijk.

 • Het project kort samengevat

  In de wijk Strijp-S in Eindhoven en in het Paleiskwartier van Den Bosch vinden experimenten plaats met Mobility as a Service. De hoofdvraag bij beide experimenten is wat de voorkeuren en barrières zijn die gebruikers en niet-gebruikers van de verschillende mobiliteitsdiensten (ridesharing, car sharing, bike sharing) ervaren. In beide steden hebben de experimenten vergelijkbare doelen, maar de gebieden verschillen onderling sterk, ook qua doelgroepen. In Strijp-S wonen veel jongeren, creatieven en start-ups. Het Paleiskwartier in Den Bosch is een demografisch gemengde wijk met enkele hbo-instellingen en een mix aan kleine en grote bedrijven, zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

  Een tweede onderzoeksvraag is in hoeverre gamificatie-strategieën effectief zijn voor het stimuleren van deelname van verschillende potentiële gebruikersgroepen (nieuwkomers, werknemers en studenten) en om de auto- en parkeerbewegingen te reduceren. Deelnemers kunnen punten (‘share miles’) verdienen voor deelname aan ‘challenges’, zoals het uitproberen van deelfietsen of het delen van een woonwerkrit. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor kortingen of een kopje koffie of een bioscoopkaartje. Dit soort gamificatie is nog niet eerder binnen een MaaS-platform toegepast en onderzocht. Hiervoor werken de onderzoekers samen met Beamrz en de lokale community van bedrijven, bewoners en instellingen in het Paleiskwartier.

 • Bericht op Verkeersnet

  Verkeersnet publiceerde in juni 2019 een artikel over de MaaS-pilot in het paleiskwartier van Den Bosch.

 • Samenvattende presentatie (februari 2020)

  Tijdens de VerDuS Pop Up Meeting op 3 februari 2020 gaf Karst Geurs een presentatie waarin hij de eerste resultaten van het project handzaam samenvatte (PDF).

 • Eindrapport (juni 2020)

  De onderzoekers en andere betrokkenen hebben in juni 2020 een eindrapport opgesteld (PDF).

 • Beleidssamenvatting (oktober 2020)

  Karst Geurs heeft in oktober 2020 het project en de resultaten kort samengevat in een beleidssamenvatting (PDF).