Bright future for black towns: reinventing European industrial towns and challenging dominant post-industrial discourses

BRIGHT FUTURE | toekomst voor postindustriële steden

Het project was gericht op een internationaal vergelijkende analyse van ontwikkelingspaden van en narratieven over kleine en middelgrote (voormalige) industriesteden in Europa in een postindustriële tijd; een verkenning van sociale innovaties die het toekomstperspectief van deze steden kunnen verbeteren; en beleidsaanbevelingen voor dit type steden.

Het consortium
Vanuit Nederland is dr. Marco Bontje (Universiteit van Amsterdam) betrokken.

 • Resultaten en publicaties

  Bezoek voor de uitgebrachte publicaties van dit project de volgende pagina’s:

  • webpagina BRIGHT FUTURE op de website van JPI Urban Europe
  • publicatiepagina van het project op de NWO-website
  • factsheet met eindresultaten (PDF)
 • Korte samenvatting van de uitkomsten

  Vijf steden in vijf Europese landen zijn met een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden onderzocht: Corby (UK), Fieni (Roemenië), Kajaani (Finland), Velenje (Slovenië) en Heerlen. Het betreft  categorieën steden die tot nu toe relatief weinig onderzoeks- en beleidsaandacht kregen: kleine en middelgrote steden in het algemeen, en specifieker (voormalige) kleine en middelgrote industriesteden. Als deze steden al aandacht krijgen, is die vaak negatief, hun toekomstperspectief wordt vaak als zorgelijk of problematisch gezien.

  Het onderzoek heeft naast problemen en uitdagingen ook laten zien dat deze steden het vermogen hebben zichzelf opnieuw uit te vinden en de weg naar een betere sociaaleconomische toekomst in te slaan. Dat kunnen ze echter niet alleen: regionale en nationale overheden, externe investeerders en wellicht ook de EU zullen ze daarvoor de mogelijkheden moeten bieden. Bewoners, NGOs, ondernemers en andere lokale en regionale stakeholders kunnen goede en originele ideeën en plannen hebben, die door lokale en regionale beleidsmakers mogelijk gemaakt en benut kunnen worden. Sociale innovatie kan een relevant concept zijn voor lokaal en regionaal beleid om het toekomstperspectief van kleine en middelgrote (voormalige) industriesteden te verbeteren.

  Ook voor kleine en middelgrote steden met andere sociaaleconomische profielen kunnen onze onderzoeksresultaten relevant zijn.

  Een ander belangrijk inzicht is dat hoewel deze steden zeker ook gemeenschappelijke problemen, uitdagingen en kansen hebben, voor elke stad een lokaal en/of regionaal specifieke strategie ontwikkeld moet worden. Een generiek nationaal of Europees beleid voor kleine en/of middelgrote (industrie)steden zal het toekomstperspectief van deze steden niet kunnen verbeteren.