Bright future for black towns: reinventing European industrial towns and challenging dominant post-industrial discourses

BRIGHT FUTURE | toekomst voor postindustriële steden

Beoogd resultaat van BRIGHT FUTURE zijn innovatieve lokale ontwikkelingsstrategieën voor de toekomst van (post)industriële (kleinere) Europese steden. De strategieën gaan verder dan het dominante economisch gedreven gedachtegoed dat vooral geschikt is voor heel grote steden. Het team wil nieuwe post-industriële verhalen ontwikkelen die aansluiten bij de unieke collectieve identiteit en het industriële verleden en heden van steden in transitie.

Het consortium
Vanuit Nederland is dr. Marco Bontje (Universiteit van Amsterdam) betrokken.

  • Publicaties

    Bezoek voor de uitgebrachte publicaties van dit project de volgende pagina’s: