Nieuwe verhoudingen tussen burgers en overheid. Een regionaal leer- en onderzoeksconsortium

Duurzame burgerinitiatieven en democratische legitimatie

Gemeenten in Brabant, het Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners, Movisie en de Universiteit voor Humanistiek hebben kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen verschillende partijen in de nieuwe gemeentelijke constellatie waarin burgerinitiatieven een grotere rol krijgen. Ze deden dit op basis van criteria rond democratische legitimatie en duurzaamheid van beleid.

Het consortium
Prof. dr. Evelien Tonkens, Maria van der harst MSc (beiden Universiteit voor Humanistiek),
Movisie, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, gemeente Landerd, gemeente Bernheze, gemeente Sint Michielsgestel en gemeente Boxtel

  • Onderzochte vragen

    Hoe duurzaam zijn burgerinitiatieven in zorg en welzijn? Kunnen kwetsbare burgers op hen rekenen als de overheid zich terugtrekt, ook voor de langere termijn? Op welke manier verhoudt de participatieve democratie zich tot de representatieve democratie?

  • Eindrapport

    Het eindrapport is te downloaden via de website van de UvH (PDF).

  • Artikel op 'Buurtwijs'

    De onderzoekers schreven in juni 2018 een artikel over het aspect ‘versnelling’ op de website Buurtwijs.