Globally and LOCally-sustainable food-water-energy innovation in Urban Living Labs

GLOCULL | urban living labs voor water-voedsel-energie

Veel steden over de hele wereld experimenteren met innovatieve oplossingen voor uitdagingen in het voedsel-, water- en energiesysteem. Voedsel, water en energie zijn echter vaak nauw met elkaar verbonden, niet alleen lokaal maar ook wereldwijd. Dit verband wordt de Food-Water-Energy (FWE)-nexus genoemd. Hierdoor kan een effectieve oplossing voor een lokaal waterprobleem leiden tot nieuwe lokale problemen met voedsel of energie, of tot nieuwe waterproblemen op wereldwijd niveau. Lokale actoren kunnen erg moeilijk voorspellen of oplossingen voor één probleem in de FWE-nexus duurzaam zijn voor alle voedsel-, water- en energiesystemen op lokaal en wereldwijd niveau. Het GLOCULL-project is gericht op een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor FWE-uitdagingen, die zowel lokaal als wereldwijd duurzaam zijn. Dit gebeurt met experimenten in Urban Living Labs in zeven landen (Brazilië, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zweden).

Het consortium
Vanuit Nederland zijn betrokken: prof. dr. ir. Joop de Kraker en dr. Astrid Offermans (beiden Universiteit Maastricht)