Globally and LOCally-sustainable food-water-energy innovation in Urban Living Labs

GLOCULL | urban living labs voor water-voedsel-energie

Veel steden over de hele wereld experimenteren met innovatieve oplossingen voor uitdagingen in het voedsel-, water- en energiesysteem. Voedsel, water en energie zijn echter vaak nauw met elkaar verbonden, niet alleen lokaal maar ook wereldwijd. Dit verband wordt de Food-Water-Energy (FWE)-nexus genoemd. Hierdoor kan een effectieve oplossing voor een lokaal waterprobleem leiden tot nieuwe lokale problemen met voedsel of energie, of tot nieuwe waterproblemen op wereldwijd niveau. Lokale actoren kunnen erg moeilijk voorspellen of oplossingen voor één probleem in de FWE-nexus duurzaam zijn voor alle voedsel-, water- en energiesystemen op lokaal en wereldwijd niveau. Het GLOCULL-project is gericht op een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor FWE-uitdagingen, die zowel lokaal als wereldwijd duurzaam zijn. Dit gebeurt met experimenten in Urban Living Labs in zeven landen (Brazilië, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zweden).

Het consortium
Vanuit Nederland zijn betrokken: prof. dr. ir. Joop de Kraker en dr. Astrid Offermans (beiden Universiteit Maastricht)

 • Interview met de onderzoekers

  In september 2019 interviewde Platform31 de onderzoekers over hun project.

 • De toolkit

  Het GLOCULL-project heeft de Food water energy innovation Living Lab Toolkit opgeleverd. Hiermee kunnen stedelijke partijen hun mogelijke FWE-innovaties toetsen. Er zijn drie modules:

  – Module 1 ‘Bewustwording en Kansen’ heeft tot doel gebruikers kennis te laten maken met de mogelijkheden rond FWE als geïntegreerd systeem, en mogelijke kansen te ontdekken.

  – Module 2 ‘Systeemoverzicht’ heeft tot doel gebruikers inzicht te geven in de mate waarin innovaties gunstige sociale, ecologische en economische effecten en ook bovenlokale effecten kunnen hebben.

  – Module 3 ‘Kwantitatieve beoordeling’ heeft tot doel gebruikers de huidige situatie op een kwantitatieve en gevisualiseerde manier te laten vergelijken met het innovatiescenario.

  Naar de toolkit.