Coöperatief wonen in Nederland verder brengen met Europese ervaringen

Samen Wonen Samen Onderzoeken

Via action research zijn Europese ervaringen met het oprichten en beheren van coöperatieve woonvormen in de Nederlandse praktijk gebracht. Doel was om Nederlandse professionals bij woningcorporaties te helpen om efficiëntere ondersteuning te bieden en om bewoners te ondersteunen bij het inrichten van de governance van het ontwikkelproces en de beheerorganisatie.

Het consortium
Prof. dr. ir. Victor Gruis, dr. Darinka Czischke, Carla Huisman MSc en Stephanie Zeulevoet MSc (allen Technische Universiteit Delft), Rochdale, De Key, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions en !Woon

 

  • Onderzochte vraag en aanpak

    Hoe kunnen we de ontwikkeling van collaborative housing (wonen met een vorm van gezamenlijkheid) in Nederland ondersteunen, door te leren van Nederlandse pionierservaringen en van internationale voorbeelden?

    Wooncoöperaties zijn recent in Nederland naar voren gekomen als een minder bekende, maar veelbelovende mogelijkheid om bewoners meer invloed op hun directe leefomgeving te geven. Omdat deze specifieke vorm van collaborative housing – collectief zelfgeorganiseerd en zelfbeheerd wonen – nog niet wijdverspreid is in de Nederlandse context, gaat het opzetten van een coöperatie vaak moeizaam voor bewoners. Ook vragen woonprofessionals zich af hoe ze zulke beginnende groepen het meest efficiënt en effectief kunnen ondersteunen. Om de ontwikkeling van coöperatief wonen in Nederland een stap verder te brengen, zijn specifieke knelpunten onderzocht die groepen die coöperaties opzetten ervaren, en is gekeken naar de vragen die door dit proces opkomen bij woonprofessionals.

    Hoofddoel was om woningcorporaties te helpen in hun ondersteuning van bewonersgroepen die aan de slag willen met het opzetten van zelfbeheer en zelforganisatie, zoals wooncoöperaties. Daarvoor zijn twee concrete samenwerkingsverbanden tussen woningcorporaties en groepen huurders onderzocht via participerende observatie, interviews met partners en andere sleutelinformanten en het organiseren van gezamenlijke interactieve workshops.

  • Beleidsbrief met resultaten en aanbevelingen

    Lees hier de totale beleidsbrief (PDF) uit februari 2020.