Smart Transfers through Unravelling Urban Form and Travel Flow Dynamics

TRANS-FORM | reizigersstromen in het OV

Een efficiënt, betrouwbaar en robuust transportsysteem is essentieel voor smart cities en smart communities. Het TRANS-FORM-project heeft geresulteerd in een beter inzicht hoe passagiers reizen binnen en tussen verschillende openbaar vervoernetwerken, en biedt nieuwe methoden en tools om OV-aanbod beter aan te laten sluiten bij de actuele reizigersvraag. In drie casestudies in Nederland, Zweden en Zwitserland zijn reizigersstromen en -gedrag geanalyseerd voor drie verschillende netwerkniveaus: reizigersstromen op het regionale spoornetwerk, reizigersstromen binnen het stedelijk OV-netwerk, en loopstromen binnen stations/hubs. Op basis hiervan zijn methoden ontwikkeld om reizigersstromen te kunnen voorspellen en managen op elk niveau. In het TRANS-FORM-project is een tool ontwikkeld waarmee voorspellingen voor de verschillende OV-netwerken geïntegreerd worden, zodat voorspeld kan worden hoe reizigers zich verplaatsen tussen de verschillende OV-netwerken. Hiermee kan de betrouwbaarheid en impact van OV-verstoringen op de gehele, multimodale OV-reis voor reizigers worden gekwantificeerd. Ook kunnen met behulp van deze tool maatregelen worden ontwikkeld en getest om de coördinatie tussen verschillende OV-netwerken en vervoerders in het multimodale OV-netwerk te verbeteren, met name tijdens
verstoringen en vertragingen. Hiermee draagt TRANS-FORM bij aan de transformatie van een multimodale OV-reis tot een voor de reiziger drempelloze ervaring.

Het consortium
De Nederlandse onderzoekers waren dr. Oded Cats, prof. dr. Serge Hoogendoorn, dr. Niels van Oort en dr. Menno Yap (allen Technische Universiteit Delft). Verder waren in Nederland HTM, gemeente Den Haag en Railforum betrokken.

  • Verstoringen in het openbaar vervoer meten, voorspellen en beheersen

    Verstoringen in het openbaar vervoer, zoals een defect voertuig of een aanrijding, zijn aan de orde van de dag. Ze kunnen leiden tot veel vertraging voor de reiziger of extra kosten voor de vervoerder. Daarnaast kan ook de ervaren reistijd toenemen als gevolg van toegenomen drukte. Promovendus Menno Yap wil de verstoringen verhelpen en ontwikkelde een methode om de impact van verstoringen voor reizigers te verminderen.

    Meer informatie:

  • Beleidssamenvatting TRANS-FORM

    In de in juni 2020 verschenen beleidssamenvatting (PDF) zijn de resultaten en aanbevelingen van TRANS-FORM handzaam samengevat.