Gepubliceerd op 20 februari 2020

Oplaadpunten verdelen over de stad

‘EVA’ staat voor ‘Electrical Vehicle Charging Infrastructure for the Amsterdam Metropolitan Area’. Het project gaat over de gecombineerde opgave van energietransitie en transitie naar elektrische mobiliteit in de bestaande gebouwde omgeving. De vraag daarbij is hoe de benodigde oplaadpunten zo goed mogelijk over de ruimte verdeeld kunnen worden, vertelt Arjan van Timmeren (TUD). Hij werkt samen met onderzoeker Bardia Mashhoodi (ook TUD), het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) en de gemeente Amsterdam.

‘We kijken naar dat verdelingsvraagstuk op twee geografische niveaus. Het eerste is dat van de totale Metropoolregio Amsterdam. Het gaat dan om het totale aantal elektrische voertuigen in de stad per postcodegebied. Het tweede niveau betreft een deelwijk in Amsterdam West. We kijken dan specifiek naar de afstand tussen laadparkeerplekken op straat en transformator-substations en woningen,’ aldus Van Timmeren. In beide gevallen zijn er participatietrajecten met belanghebbenden om input te krijgen voor het maken van afwegingen en het stellen van prioriteiten. Met de belanghebbenden worden verschillende scenario’s ontwikkeld.

Het onderzoek zal leiden tot inzichten in de optimalisatie van de implementatie van elektrische laadpalen en concrete beleidsaanbevelingen daarover. ‘Het gaat daarbij ook om de integratie met het elektriciteitsnet voor de borging van de energieleveringszekerheid en om zo laag mogelijke maatschappelijke kosten om dit alles te realiseren.’

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de inrichting van de publieke ruimte en de planvorming rond aansluitingen op nutsvoorzieningen van elektrische voertuigen. Ook is de gemeente cruciaal voor het betrekken van stedelingen en andere gebruikers bij het vinden van slimme oplossingen voor de stad. ‘We zullen Amsterdam vragen naar de scenario’s waarop de gemeente voorbereid wil zijn. Willen ze bijvoorbeeld 10% elektrische voertuigen of misschien wel 30% of 50%? Ook zullen we hen onder meer vragen welke gebruikers het meest kwetsbaar zijn in hun ogen, en specifieke voorkeur verdienen bij de bepaling van de aansluitingen.’

Uniek aan het project is dat aan de hand van ‘big data’-analyses zo veel variabelen worden meegewogen in de modellering van een optimale distributie van laadpalen als hier. Van Timmeren: ‘We nemen daarbij zowel ‘harde’ aspecten mee, zoals de risico’s op een black out van het elektriciteitsnet, als meer ‘zachte’ aspecten zoals loopafstanden tot de laadpalen.’

Meer lezen: