JPI Urban Europe

De problematiek van de verduurzaming  van dichtbevolkte stedelijke gebieden speelt niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Om samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende landen te stimuleren, neemt NWO deel aan het Joint Programming Initiative Urban Europe. De Nederlandse onderdelen van de in JPI UE-calls gehonoreerde projecten maken deel uit van VerDuS.
 • Eerste pilot-call (2012-2017)
  De volgende projecten hadden een Nederlandse onderdeel en zijn inmiddels afgerond.
 • Tweede pilot-call (2013-2018)

  De volgende projecten hadden een Nederlandse onderdeel en zijn inmiddels afgerond.

  • GUST | over de governance van stedelijke duurzaamheidstransities en de rol van living labs
  • play!UC | over ‘spelen’ met stedelijke complexiteit (gamification) | naar Kennisbank
  • Resilient Cities | over de economische veerkracht van steden
  • ResSegr | over segregatie in woonwijken
  • SimsCity ValueCap | over innovatieve mechanismen voor vormen van zelforganisatie in de stad
  • URB@Exp | over nieuwe vormen van stedelijke governance en stedelijke ontwikkeling: leren van experimenten met living labs en stadslabs
 • Call 'ERA-NET Cofund Smart Cities and Communities' (ENSCC) (2015-2019)

  In december 2015 zijn in het kader van de call ‘ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities’ (ENSCC) in totaal zeventien projecten toegekend, waarvan dertien met Nederlandse inbreng. Deze dertien behoren tot de verzameling ‘middelgrote VerDuS SURF-projecten’. Lees meer over deze projecten op de VerDuS SURF-pagina.

 • Call 'ERA-NET Cofund Smart Urban Futures' (ENSUF) (2016-2020)

  In december 2016 zijn er in het kader van de call ‘ERA-NET Cofund Smart Urban Futures’ (ENSUF) in totaal vijftien projecten toegekend, waarvan zeven met Nederlandse inbreng. Deze zeven behoren tot de middelgrote VerDuS SURF-projecten. Lees meer over deze projecten op de VerDuS SURF-pagina.

  Download hier de brochure van JPI Urban Europe met alle resultaten van de ENSUF-projecten (PDF).

 • Call 'ERA-NET Cofund Sustainable Urbanisation Global Initiative' (SUGI) (2018-2021)
  In januari 2018 zijn binnen het ERA-NET cofund Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) in totaal vijftien projecten toegekend voor het programma Food-Water-Energy Nexus. Zeven hiervan hebben een Nederlandse partner en behoren tot de middelgrote VerDuS SURF-projecten. Lees meer over deze projecten op de VerDuS SURF-pagina.
 • Call 'ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity' (ENUAC) (2021-2024)

  In februari 2021 zijn binnen het ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity’ (ENUAC) in totaal vijftien projecten toegekend, waarvan zes met onderzoeksteams in Nederland. De geselecteerde projecten gaan een bijdrage leveren aan meer kennis over en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van duurzame en toegankelijke stedelijke passagiersmobiliteit, vracht, vervoer en connectiviteit als integrale en essentiële onderdelen van duurzame stadsontwikkeling. In de Europese context van deze call kunnen onderzoeksconsortia steden met verschillende mobiliteitssystemen vergelijken en kunnen nieuwe systemen in heel Europa getest worden.

  De gehonoreerde Nederlandse projecten zijn:

  COCOMO: COmpeting and COmplementary MObility solutions in urban contexts
  COCOMO onderzoekt effecten van introductie van micro-mobiliteit in Utrecht, Leeds en Lund. Met een combinatie van onderzoeksmethoden kijken we naar gevolgen van micro-mobiliteit voor reisgedrag en duurzaamheidseffecten, inclusie van kwetsbare groepen en gebieden en leefbaarheids-effecten van openbare ruimtegebruik. Met co-creatie ontwikkelen we beleidsaanbevelingen en ontwerpoplossingen.

  Consortium: Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden
  Projectleider: Prof. dr. ir. Dick Ettema – Universiteit Utrecht

   

  EX-TRA: EXperimenting with city streets to TRAnsform urban mobility
  EX-TRA gebruikt experimenten in straten om een transitie naar een ‘post-auto’ stad te verkennen. Het zal inzichten genereren in ontwerp en regelgeving voor diverse en inclusieve straten; vervoers- en landgebruiksvoorwaarden voor lopen- en fietsbereikbaarheid; en aanvullende opties voor deelmobiliteit, micromobiliteit en vrachtvervoer.

  Consortium: België, Duitsland, Italië, Nederland, Verenigd Koninkrijk
  Projectleider: Prof. dr. ir. Luca Bertolini – Universiteit van Amsterdam

   

  ITEM: Inclusive Transition towards Electric Mobility
  ITEM onderzoekt hoe rechtvaardig en inclusief de huidige transitie naar elektrisch vervoer is in termen van verdeling van baten, wiens behoeften bediend worden en wie meebeslist. We onderzoeken effecten van private en gedeelde elektrische mobiliteit (elektrische auto’s, fietsen, steps) in Oslo, Utrecht, Bristol and Poznań.

  Consortium: Nederland, Noorwegen, Polen, Verenigd Koninkrijk
  Nederlandse partner: Prof. dr. ir. Dick Ettema – Universiteit Utrecht

   

  SmartHubs: Smart Mobility Hubs as Game Changers in Transport
  Kunnen mobiliteitshubs, locaties waar deelfietsen, deelauto’s en andere vormen van mobiliteit worden aangeboden, bijdragen aan duurzame mobiliteit en bereikbaarheid? Dit wordt onderzoekt in het SmartHubs project. SmartHubs gaat samen met bewoners, bedrijven en overheden mobiliteitshubs ontwerpen en evalueren. Het onderzoek gaat plaats vinden in regio Rotterdam en Den Haag, Brussel, München, Wenen en Istanbul.

  Consortium: België, Duitsland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Turkije
  Projectleider: Prof. dr. ing. Karst T. Geurs – Universiteit Twente

   

  TAP for uncertain futures: Using Triple Access Planning to Enhance Urban Accessibility and Connectivity in the Face of Deep Uncertainty
  Stedelijke mobiliteitsplannen, gebaseerd op voorspellingen, blijken vaak snel achterhaald en niet toekomstbestendig. Dit project beoogt deze plannen te verbeteren door het ontwikkelen van een Triple Access Planning (TAP) aanpak (waarbij het transport-, ruimtelijk- en telecommunicatiesysteem in hun samenhang beschouwd worden) die expliciet rekening houdt met de diverse (diepe) onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen.

  Consortium: Italië, Nederland, Slovenië, Zweden, Verenigd Koninkrijk
  Nederlandse partner: Prof. dr. ir. Vincent Marchau – Radboud Universiteit

   

  SORTEDMOBILITY: Self-Organized Rail Traffic for the Evolution of Decentralized MOBILITY
  SORTEDMOBILITY introduceert baanbrekende modellen en concepten voor een nieuwe generatie zelforganiserend spoorverkeer. Geïnspireerd door natuurlijke systemen zoals mierenkolonies, zullen intelligente treinen onderhandelen over individuele planningsbeslissingen (bijvoorbeeld routering en vertrek-/aankomsttijden) om het serviceniveau en de klanttevredenheid met betrekking tot het multimodale vervoernetwerk in stedelijke gebieden te optimaliseren.

  Consortium: Denemarken, Frankrijk, Italië, Nederland
  Nederlandse partner: dr. ir. Egidio Quaglietta (m) – Technische Universiteit Delft

  Meer informatie over de call staat op de website van NWO.

   

 • Contact

  Meer informatie over de JPI Urban Europe-calls en -projecten is verkrijgbaar via het algemene SURF-adres, surf@nwo.nl.

Partners