JPI Urban Europe

De problematiek van de verduurzaming  van dichtbevolkte stedelijke gebieden speelt niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Om samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende landen te stimuleren, neemt NWO deel aan het Joint Programming Initiative Urban Europe. De Nederlandse onderdelen van de in JPI UE-calls gehonoreerde projecten maken deel uit van VerDuS.

Partners