Overstromingslabel voor gebouwen

FLOODLABEL

Dit project draait om overstromingslabels voor gebouwen. Deze vorm van labeling wordt ontwikkeld, getest en uiteindelijk ingebed in een strategisch governance-arrangement tussen grondgebruikers, waterautoriteiten en verzekeringsmaatschappijen. Het instrument is bedoeld om gebouweigenaren zich bewuster te laten worden van de risico’s die ze lopen bij overstromingen en hen te activeren om zelf meer mitigerende maatregelen te treffen. Het team werkt met experimenten in urban living labs in Nederland, België, Oostenrijk en Duitsland.

Het consortium
Vanuit Nederland zijn betrokken: dr. Patrick Witte (Universiteit Utrecht en projectleider van FLOODLABEL) en Nelen & Schuurmans (IT-oplossingen voor watermanagement)