Overstromingslabel voor gebouwen

FLOODLABEL

Dit project draait om overstromingslabels voor gebouwen. Deze vorm van labeling wordt ontwikkeld, getest en uiteindelijk ingebed in een strategisch governance-arrangement tussen grondgebruikers, waterautoriteiten en verzekeringsmaatschappijen. Het instrument is bedoeld om gebouweigenaren zich bewuster te laten worden van de risico’s die ze lopen bij overstromingen en hen te activeren om zelf meer mitigerende maatregelen te treffen. Het team werkt met experimenten in urban living labs in Nederland, België, Oostenrijk en Duitsland.

Het consortium
Vanuit Nederland zijn betrokken: dr. Patrick Witte (Universiteit Utrecht en projectleider van FLOODLABEL) en Nelen & Schuurmans (IT-oplossingen voor watermanagement)

 • Slotbijeenkomst op 28 januari 2020

  The goal of the final meeting is to showcase the most important outcomes of the project, to exchange experiences between academia and practice and to explore possibilities for further collaboration between interested parties in the future.

  The preliminary program is as follows:

  09:00 – 12.00: plenary session with opening, key-note speech and general presentation of project outcomes
  12:00 – 13.30: lunch break
  13.30 – 15.30: parallel workshop sessions with both academic and practitioners’ perspectives
  15.30 – 16.00: plenary session with wrap-up and further steps
  16.00 – 17.00: closing reception

  More information and registration at the website.

 • Prototype ontwikkelde 'FLOODLABEL'-applicatie

  Het project heeft een prototype (www.floodlabel.net) ontwikkeld van een tool waarmee bewoners kunnen zien hoe veilig hun woning is voor verschillende typen overstromingen, zoals rivieroverstromingen, hevige regenval of opkomend grondwater. Door specifieke informatie over de kenmerken van de woning in te vullen, kunnen zij passend advies krijgen over mogelijke maatregelen die zij kunnen treffen voor betere bescherming tegen water.