Gepubliceerd op 15 april 2021

Naar een ‘post-auto’ stad

In heel Europa proberen steden hun afhankelijkheid van auto-gebaseerde mobiliteit radicaal te verminderen. Het project ‘EXperimenting with city streets to TRAnsform urban mobility’ (EX-TRA) gebruikt experimenten in straten om een transitie naar een ‘post-auto’ stad te verkennen. Het project zal inzichten genereren voor het ontwerp en de regelgeving voor diverse en inclusieve straten, over de randvoorwaarden voor een verbeterde loop- en fietsbereikbaarheid én aanvullende opties voor deelmobiliteit, micromobiliteit en vrachtvervoer.

Luca Bertoloni is hoogleraar Planologie aan de Universiteit van Amsterdam en hij leidt het Europese project EX-TRA. ‘Ons project is een samenwerking tussen veertien wetenschappelijke en maatschappelijke partners in Nederland, Italië, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Waar het ons omgaat, is dat steden die graag ‘autoluwe’ willen worden, ingrediënten krijgen voor een proactieve visie op een duurzame bereikbaarheid, zonder auto’s. Bovendien hebben ze effectieve strategieën nodig om in te spelen op systematische weerstand tegen verandering. Straatexperimenten toelaten, is niet zo moeilijk; het gaat er vooral om hier heel actief ruimte voor te bieden als overheid. En om ervan te leren!’

Stedelijke proeftuinen in zes steden
De kern van EX-TRA bestaat uit transitie-experimenten in stadsstraten of bewuste tijdelijke aanpassingen in het gebruik, de regulering en/of de vorm van straten, waarmee de mogelijkheden voor een systemische verandering naar een ‘autoluwe’ stad kunnen worden verkend. Via stedelijke proeftuinen in Amsterdam, Bologna, Milaan, Gent, München en Londen wordt met het project informatie verzameld over:

  1. mogelijke combinaties van fysieke inrichting en regelgeving die meer verschillende soorten gebruik en een inclusiever gebruik van stadsstraten mogelijk maken;
  2. randvoorwaarden voor vervoer en inrichtingsplannen om stadswijken lopend en fietsend beter bereikbaar te maken;
  3. opties voor deel- en micromobiliteit en vrachtvervoer die een aanvulling vormen op aantrekkelijke straten en toegankelijke wijken;
  4. strategieën voor verandering die de overgang naar een ‘post auto’ stad kunnen versnellen.

Lees ook de Engelstalige blog op de website van de UvA over eerdere lessen uit straatexperimenten (mei 2020).

Lees ook het artikel in Milieu (september 2021) en beluister de podcast (augustus 2021).

Foto’s: De Hugo de Grootkade in Amsterdam als ‘gewone straat’  en als ‘experimenteerstraat’.