Space-Energy patterns for smart energy infrastructures, community reciprocities & related governance

Spacergy | energiegemeenschappen, ruimte en governance

In SPACERGY stonden lokale energiegemeenschappen en de hieraan gerelateerde governance centraal. De onderzoekers hebben daarbij gekeken naar de manier waarop de fysieke ruimte, infrastructuur en geometrie een rol spelen en naar lokale betrokkenheid van de gemeenschap met betrekking tot slimme geïntegreerde productie, (tijdelijke) opslag en uitwisseling van (duurzame) energie.

Het consortium
De Nederlandse partners zijn prof. dr. ir. Arjan van Timmeren, Alexander Wandl MSc, Daniela Maiullari MSc. Arch. (allen Technische Universiteit Delft), gemeente Almere en AMS Institute