Early warning bij stedelijke wateroverlast

FloodCitiSense

Het project FloodCitiSense heeft een ‘early warning’-dienst voor wateroverlast door neerslag in steden voor en door burgers en autoriteiten ontwikkeld. Burgers blijven niet passief, maar werken actief mee. Het instrument zorgt ervoor dat burgers en andere stedelijke actoren beter voorbereid zijn en beter kunnen reageren op wateroverlast, waardoor de negatieve impact hiervan vermindert. De cocreatie waarbinnen de innovatieve dienst is ontwikkeld, kreeg vorm door alle betrokken partijen samen te brengen in een aantal urban living labs. Bekijk de infographic (met video) op de website van het project.

Het consortium
Vanuit Nederland zijn betrokken: dr. ir. Marie-Claire ten Veldhuis (Technische Universiteit Delft) en gemeente Rotterdam