Smart integrated multitrophic city food production systems

CITYFOOD

Het voeden van de snel groeiende bevolking van steden vereist innovatieve oplossingen waarbij efficiënt wordt omgegaan met water, energie en voedsel. In het project CITYFOOD worden quasi-closed loop integrated aqua-agriculture (IAAC)-systemen onderzocht om deze wereldwijde uitdaging aan te pakken. Bij een IAAC-systeem worden vis en plantaardig voedsel geproduceerd, waarbij het viswater dient als meststof in nagenoeg emissievrije installaties. Deze opkomende technologie is momenteel nog steeds een nichemarkt. Met CITYFOOD worden strategieën ontwikkeld om de populariteit en toepassing van dit ruimte- en hulpbronnenvriendelijke voedselproductiesysteem in stedelijke gebieden te bevorderen. In het multidisciplinaire projectteam werken stedenbouwkundigen, stadsboeren, wetenschappers, ondernemers, lokale leiders en geëngageerde burgers samen om deze doelstellingen te realiseren.

Het consortium
Vanuit Nederland zijn betrokken: Prof.dr.ir. Karel J. Keesman en Dr. Simon Goddek (beiden Wageningen Universiteit)