Smart integrated multitrophic city food production systems

CITYFOOD

Het voeden van de snel groeiende bevolking van steden vereist innovatieve oplossingen waarbij efficiënt wordt omgegaan met water, energie en voedsel. In het project CITYFOOD worden quasi-closed loop integrated aqua-agriculture (IAAC)-systemen onderzocht om deze wereldwijde uitdaging aan te pakken. Bij een IAAC-systeem worden vis en plantaardig voedsel geproduceerd, waarbij het viswater dient als meststof in nagenoeg emissievrije installaties. Deze opkomende technologie is momenteel nog steeds een nichemarkt. Met CITYFOOD worden strategieën ontwikkeld om de populariteit en toepassing van dit ruimte- en hulpbronnenvriendelijke voedselproductiesysteem in stedelijke gebieden te bevorderen. In het multidisciplinaire projectteam werken stedenbouwkundigen, stadsboeren, wetenschappers, ondernemers, lokale leiders en geëngageerde burgers samen om deze doelstellingen te realiseren.

Het consortium
Vanuit Nederland zijn betrokken: Prof.dr.ir. Karel J. Keesman en Dr. Simon Goddek (beiden Wageningen Universiteit)

 • Interview met de onderzoekers

  In oktober 2019 interviewde Platform31 de onderzoekers over hun project.

 • Overzicht publicaties

  Op de website van NWO staat een overzicht van de publicaties.

 • De eindresultaten kort samengevat (zomer 2021)

  Computer modellen helpen bij het optimaliseren van de diverse (milieu, economische, sociale) aspecten van geïntegreerde aqua-agricultuur (IAAC) technologie. Experimenten in zogenaamde Living Labs rond de Food-Water-Energy (FWE) nexus laten zien hoe het geïntegreerde systeem werkt. Een stedelijke planning demonstreerde hoe deze systemen te ontwikkelen binnen een gegeven stedelijke context. Tenslotte is de verzamelde kennis uit modellen, Living Labs, en conceptuele planning uitgedragen door middel van diverse activiteiten (demo’s, scholen, wetenschappelijke/niet-wetenschappelijke artikelen e.d.) en via een geïntegreerde Knowledge Base.

  De uiteindelijke implementatie van deze IAAC-systemen hangt sterk af van de stedelijke politieke wil, financieringsmogelijkheden (investeerders) en de certificering van de eindproducten. Consequent is de volgende aanpak gekozen met name door de Zweedse en Duitse partners: disseminatie op verschillende niveaus en in diverse regio’s, ondersteund met concrete gegevens uit de Living Labs.

  Ondanks Covid-19 zijn er zeer goede relaties tussen partners ontstaan met gezamenlijke publicaties. Deze contacten worden/werden aangewend om tot nieuwe projecten te komen en het IAAC-concept verder te ontwikkelen en met name te implementeren.