Gepubliceerd op 21 april 2021

Mobiliteitshubs als ‘game changer’?

Mobiliteitshubs zijn locaties op straat waar deelfietsen, deelauto’s en andere vormen van deelmobiliteit worden aangeboden. De verwachting is dat deze hubs bijdragen aan een duurzamer vervoersysteem, toegang tot (elektrisch) deelvervoer verbetert en kan helpen autobezit en -gebruik reduceren. In het project ‘SmartHubs: Smart Mobility Hubs as Game Changers in Transport’ gaan onderzoekers samen met bewoners, bedrijven en overheden onderzoeken of mobiliteitshubs inderdaad een ‘game changer’ kunnen zijn voor duurzame mobiliteit.

Karst Geurs is hoogleraar Transport Planning aan de Universiteit Twente. Hij is coördinator van het project en licht de context toe. ‘In veel Europese steden neemt het aantal aanbieders van deelfietsen, deelscooters en deelauto’s toe. De integratie van verschillende vormen van deelvervoer in mobiliteitshubs krijgt steeds meer aandacht in beleidsplannen. Het idee erachter is dat dit soort hubs zal helpen om fietsen en het openbaar vervoer te stimuleren en autogebruik te laten afnemen. Wij willen onderzoeken of dit echt zo is en hoe dit dan werkt. Daarbij zetten we de mens centraal en niet de technologie.’

Inclusief deelvervoer
Achtergrond hiervoor ligt onder meer in de vraag of de mobiliteit via hubs wel voldoende inclusief kan zijn. Geurs: ‘Deelvervoer is momenteel vooral ontwikkeld vanuit een technologische invalshoek. De huidige gebruikers van deelmobiliteit zijn veelal jong volwassenen die hoog zijn opgeleid. Hoe verander je dat? Ons onderzoek in verschillende steden met verschillende bevolkingskenmerken moet daar inzicht in opleveren. Zo kijken we in verschillende van de living labs of hubs een vervoersoplossing bieden voor onder meer ouderen, mensen met minder digitale vaardigheden en verschillende culturele achtergronden. We doen dit in een co-creatieve en participatieve benadering, waarvoor we innovatieve instrumenten ontwikkelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld augmented reality-technologie waarbij de virtuele wereld en werkelijkheid worden gecombineerd.’

Integratie met openbaar vervoer
Het onderzoek vindt plaats in vijf living labs in Europa: in de metropoolregio Rotterdam Den Haag, in Brussel, München, Wenen en Istanbul. In ieder living lab wordt samengewerkt met praktijkpartners in steden. In totaal heeft SmartHubs dertig projectpartners in zes verschillende Europese landen. Geurs: ‘In het living lab in Rotterdam en Den Haag werken we samen met de drie OV-bedrijven HTM, RET en NS stations en met de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag en de metropoolregio. Ook CROW is partner in het project. In dit Nederlandse living lab gaan we vooral kijken naar de integratie met openbaar vervoer. Ik hoop dat de verschillende praktijkpartners de instrumenten in de praktijk gaan gebruiken.’

Mobiliteitshub Münchner Freiheit in München. (Bron: SmartHubs-project)