Vraag naar en aanbod van groene taxi's ontcijferen

Taxitellingen met beeldherkenningscamera’s in Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelde beeldherkenningssoftware voor camera’s op taxistandplaatsen in Amsterdam om taxi’s en passagiers te tellen. De camera’s registreren alleen aantallen. De tellingen helpen de gemeente om te bepalen of het aantal schone taxi’s in de stad voldoende groot is om aan de vraag naar taxivervoer te voldoen.

Het consortium
Dr. Nanda Piersma (Hogeschool van Amsterdam) en Gemeente Amsterdam

 • Het project kort samengevat

  Het project is niet alleen bedoeld voor het beter kunnen afstemmen van vraag en aanbod rond groene taxi’s, maar ook om vast te stellen in hoeverre het aantal snellaadstations voldoende is voor de behoefte van taxichauffeurs. Aanleiding is de (her)inrichting van taxistandplaatsen in Amsterdam.

  Het project is een aanvulling op het VerDuS SURF-project U-SMILE waarin de effecten worden geanalyseerd van de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de taxisector schoner te maken. Denk hierbij aan maatregelen zoals het faciliteren van de taxisector met snelladers en het instellen van voorrang voor schone taxi’s op taxistandplaatsen. Op dit moment is niet bekend hoe groot de vraag naar vervoer is op de taxistandplaatsen, en hoe vaak een taxi niet kan laden bij een (snel)laadstation en dan besluit weg te rijden. Dit is relevante informatie voor de gemeente om besluiten te nemen over verdere uitrol van snellaadinfrastructuur. Het project levert naast inzichten voor de gemeente ook input op voor de vraagverdelingen in het simulatiemodel, dat wordt ontwikkeld om groeiscenario’s van de e-taxisector en beschikbare snellaadcapaciteit te verkennen.

  Privacy geen issue
  Voor het onderzoek ontwikkelt de Hogeschool van Amsterdam samen met de gemeente Amsterdam geavanceerde beeldherkenninsgsoftware. Er worden camera’s geplaatst op een aantal taxistandplaatsen en bij snellaadstations om dag en nacht taxi’s en passagiers te tellen. De camera’s herkennen of een auto een taxi is, hoeveel mensen aanwezig zijn, hoeveel mensen instappen en hoeveel wachtende taxi’s er zijn bij de snellaadstations. De op de camera geïnstalleerde software interpreteert de camerabeelden, maar slaat deze beelden niet op, zodat privacy geen issue is. De camera’s registreren alleen aantallen.

  In het project bestuderen de onderzoekers welke techniek, of combinatie van technieken, de beste informatie geeft voor de beantwoording van de vragen. De bijkomende uitdaging is om de algoritmes werkend te krijgen op de minicomputers die ingericht zijn volgens het privacy by design-principe, waarbij alleen de uitkomst van de analyse en niet de beelden worden opgeslagen.