De ruimtelijke en financiële haalbaarheid van verdere stedelijke verdichting onderzocht

Kansen voor stedelijke verdichting

Het aantal woningen in Nederland blijft de komende jaren groeien, vooral rond de grote steden. Veel woningen zijn de afgelopen jaren binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd, maar het is de vraag of dit in de toekomst ook lukt. In dit project is onderzocht wat de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van verdere stedelijke verdichting is.

Het consortium
Dr. Eric Koomen en Jip Claassens MSc (Vrije Universiteit Amsterdam), Planbureau voor de Leefomgeving, Gemeente Den Haag en gebiedsontwikkelaar BPD