Hoe voorbereid is uw stad voor MaaS?

De MaaS-ladder

Regionale overheden zijn op zoek hoe de introductie van MaaS te faciliteren. De te ontwikkelen MaaSladder in dit onderzoek biedt een stad/regio een integraal overzicht hoe zij scoort op verschillende succesfactoren voor MaaS en geeft inzicht met welke maatregelen zij naar de uitrol van MaaS toe kan werken.

Het consortium
Ir. Arjen van Weert (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Movares Nederland B.V., Gemeente Amsterdam en Gemeente Nijmegen

 • Het project kort samengevat

  MaaS is het aanbod van multimodale, vraag-gestuurde mobiliteitsdiensten, waarbij op maat gemaakte reismogelijkheden via een digitaal platform (bijvoorbeeld een mobiele app) met real-time informatie aan klanten worden aangeboden, inclusief betaling en afhandeling van transacties. Meerdere regio’s en steden zijn momenteel op zoek hoe de ontwikkeling van MaaS succesvol te faciliteren. Daar speelt de MaaS-ladder op in.

  De doelstelling van het project was om steden en regionale overheden met de Maas-ladder een handvat te geven waarmee ze kunnen meten in hoeverre een stad of regio voorbereid is op MaaS. Deze MaaS-ladder geeft een integraal overzicht hoe een stad of regio scoort op verschillende succesfactoren die voor MaaS belangrijk zijn in de Nederlandse situatie. De totaalscore en de score per succesfactor bieden inzicht in de stand van zaken van een stad of regio en geven daarnaast aan welke ontwikkelingen en beleidsbeslissingen genomen moeten worden om de implementatie van nieuwe mobiliteitsdiensten, zoals MaaS, te faciliteren.

  Key Performance Indicatoren
  De gemeenten Nijmegen, Doetinchem, Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Apeldoorn participeerden in het onderzoek. In samenwerking met hen hebben de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Movares een set van relevante Key Performance Indicatoren (KPI) opgesteld die bepalend zijn voor de MaaS-gereedheid van een stad en van een regionaal gebied. Daarna hebben de betrokken partijen de KPI’s voor steden en regio´s van de aangehaakte gemeentes. Met de gemeten KPI’s is de MaaS-ladder geëvalueerd en waar nodig bijgesteld voor vervolgtoepassingen. Ook zijn best practices beschreven zodat andere regionale overheden hiervan kunnen leren.

 • Paper op Nationaal Verkeerscongres op 31 oktober 2019

  De onderzoekers verzorgden een sessie aan de hand van de paper ‘MaaS-ladder: onderzoek naar succesfactoren voor MaaS’ (PDF).

 • Beleidssamenvatting project

  De onderzoekers brachten in de zomer van 2020 een beleidssamenvatting met aanbevelingen uit van dit project (PDF).