Gepubliceerd op 20 februari 2020

Een nieuw kijk op ‘krimp’

In veel middelgrote steden in Europa krimpt en vergrijst de bevolking. In Nederland zal dit ook steeds meer gaan spelen en in Parkstad Limburg, een stedelijke regio met Heerlen als centrum, is dit al jaren het geval. De gangbare stedenbouwkundige benaderingen zijn echter nog altijd op groei gebaseerd, zodat voor de krimpende stad een positief ontwikkelperspectief ontbreekt. ‘Wij onderzoeken in hoeverre het concept ‘degrowth’ wel zo’n perspectief kan bieden en de krimpende stad kan functioneren als proeftuin voor concrete toepassing van dit concept,’ aldus Joop de Kraker (Universiteit Maastricht).

Degrowth’ (‘kleiner groeien’) is een alternatief voor het dominante economische groeiparadigma en beoogt een betere kwaliteit van leven te koppelen aan vermindering van de productie. De Kraker: ‘Het concept is in Nederland nog relatief onbekend. Ook zijn de stedenbouwkundige aspecten van ‘degrowth’ nog amper doordacht en in het algemeen zijn er ook nog weinig praktijkvoorbeelden beschikbaar. Met ons project willen we het debat in Nederland over ‘degrowth’ aanzwengelen en voeden met nieuwe inzichten over de bruikbaarheid van het concept in stedelijke ontwikkeling, met name in een situatie van krimp.’

Het onderzoek richt zich op Parkstad Limburg en zal een grote diversiteit aan betrokkenen laten reflecteren op de onderzoeksvragen in relatie tot deze regio. Het gaat daarbij om gedachten, ervaringen, meningen en analyses van o.a. inwoners, ambtenaren, wetenschappers, buurtwerkers en stedenbouwkundigen. Deze worden verzameld in de vorm van een krant, met een breed scala aan bijdragen, de ‘Degrowth Daily’. De Kraker: ‘Wij als onderzoekers redigeren deze krant en schrijven een samenvattende conclusie.’

Het project wordt ondersteund door vier organisaties die betrokken zijn bij de stedelijke ontwikkeling van Parkstad Limburg. Zo zullen kennisinstelling Neimed, het Stadsregiobureau Parkstad Limburg, en de regionale ontwikkelingsorganisatie IBA Parkstad meewerken aan het tot stand komen van de Degrowth Daily, en het zomerfestival Cultura Nova zal een publieksdebat over dit thema organiseren.

Meer lezen: