Gepubliceerd op 13 december 2021

Een stad ván en vóór mensen

Levendig én stil. Groen, open én dichtbevolkt. Een ondersteunende, maar ook strenge overheid. Wetenschappers uit het VerDuS SURF-programma zijn het erover eens: de duurzame stad van de toekomst – zeg 2040 – is bovenal een stad van en voor mensen. Een stad ook waarin de ruimte eerlijker verdeeld is dan nu. Ymkje de Boer tekende een schetsmatige blauwdruk op door een rondgang langs dertien prominente VerDuS-onderzoekers voor het tijdschrift Milieu.

Download het artikel (PDF)