Ruimte & wonen

Hoe geven we de grote opgaven waar stedelijke regio’s voor staan ruimtelijk vorm? Welke gevolgen heeft dit voor gebiedsontwikkeling – ook in bottom-up en organische vormen? Welke kennis is nodig voor de woningbouwopgave en hoe kunnen nieuwe woonvormen worden ondersteund?