Buitenlandse casussen als spiegel voor een nieuwe Nederlandse ruimtelijke ordeningspraktijk

Ruimtelijk ontwerpers als grenswerkers in transformaties naar een duurzame leefomgeving

In het licht van de benodigde transformatie naar een duurzame leefomgeving zetten de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet in op intensieve samenwerking tussen stakeholders. Ruimtelijk ontwerpers zijn potentieel cruciale grenswerkers die deze samenwerking stimuleren en verschillen overbruggen. Dit project onderzoekt de rollen en kritische condities voor ruimtelijk ontwerpers als grenswerkers.