Naar slimme inclusieve wijken

A tool for co-designing healthy environments for older citizens in Emerging Smart Neighborhoods

Maatschappelijke veranderingen zorgen ervoor dat sommige doelgroepen dubbele kwetsbaarheid ervaren. In de zorg heeft slimme technologie al zijn vruchten afgeworpen, maar op het niveau van een gezonde en inclusieve wijk wordt dit nog niet toegepast. Dit voorstel wil een aanpak voor het ontwerp van een slimme inclusieve wijk (voor kwetsbare ouderen) ontwikkelen.