Economische veerkracht

Hoe houden we stedelijke regio’s vitaal en welke slimme oplossingen zijn er voor krimpregio’s?