Newspaper for the Degrowing City

Degrowth Daily

De Degrowth Daily is een themakrant over Degrowth en de krimpende stad. Het is het resultaat van een onderzoeksproject dat een tweetal vragen onderzoekt, namelijk: (1) in hoeverre biedt Degrowth een ontwikkelperspectief voor de krimpende stad en (2) in hoeverre is de krimpende stad geschikt als proeftuin voor praktijken van Degrowth?

De eerste editie is begin juni 2021 verschenen.

Het consortium
Prof. dr. ir. Joop de Kraker, dr. Christian Scholl (Universiteit Maastricht), Maurice Hermans MA (sociaaleconomisch kenniscentrum NEIMED), Parkstad Limburg, IBA Parkstad en Cultura Nova

 • Het project kort samengevat

  Een nieuw kijk op ‘krimp’

  In veel middelgrote steden in Europa krimpt en vergrijst de bevolking. In Nederland zal dit ook steeds meer gaan spelen en in Parkstad Limburg, een stedelijke regio met Heerlen als centrum, is dit al jaren het geval. De gangbare stedenbouwkundige benaderingen zijn echter nog altijd op groei gebaseerd, zodat voor de krimpende stad een positief ontwikkelperspectief ontbreekt. ‘Wij onderzoeken in hoeverre het concept ‘degrowth’ wel zo’n perspectief kan bieden en de krimpende stad kan functioneren als proeftuin voor concrete toepassing van dit concept,’ aldus Joop de Kraker (Universiteit Maastricht).

  Degrowth’ (‘kleiner groeien’) is een alternatief voor het dominante economische groeiparadigma en beoogt een betere kwaliteit van leven te koppelen aan vermindering van de productie. De Kraker: ‘Het concept is in Nederland nog relatief onbekend. Ook zijn de stedenbouwkundige aspecten van ‘degrowth’ nog amper doordacht en in het algemeen zijn er ook nog weinig praktijkvoorbeelden beschikbaar. Met ons project willen we het debat in Nederland over ‘degrowth’ aanzwengelen en voeden met nieuwe inzichten over de bruikbaarheid van het concept in stedelijke ontwikkeling, met name in een situatie van krimp.’

  Het onderzoek richt zich op Parkstad Limburg en zal een grote diversiteit aan betrokkenen laten reflecteren op de onderzoeksvragen in relatie tot deze regio. Het gaat daarbij om gedachten, ervaringen, meningen en analyses van o.a. inwoners, ambtenaren, wetenschappers, buurtwerkers en stedenbouwkundigen. Deze worden verzameld in de vorm van een krant, met een breed scala aan bijdragen, de ‘Degrowth Daily’. De Kraker: ‘Wij als onderzoekers redigeren deze krant en schrijven een samenvattende conclusie.’

  Het project wordt ondersteund door vier organisaties die betrokken zijn bij de stedelijke ontwikkeling van Parkstad Limburg. Zo zullen kennisinstelling Neimed, het Stadsregiobureau Parkstad Limburg, en de regionale ontwikkelingsorganisatie IBA Parkstad meewerken aan het tot stand komen van de Degrowth Daily, en het zomerfestival Cultura Nova zal een publieksdebat over dit thema organiseren.

Foto: Marcel van der Heyden

 • De resultaten kort samengevat

  De Degrowth Daily is een themakrant over Degrowth en de krimpende stad. Het concept Degrowth (‘kleiner groeien’), biedt een alternatief voor het dominante economische groeiparadigma en beoogt een betere kwaliteit van leven te koppelen aan vermindering van productie en consumptie. De themakrant is het resultaat van een onderzoeksproject dat een tweetal vragen onderzocht, namelijk in hoeverre biedt Degrowth een ontwikkelperspectief voor de krimpende stad en in hoeverre is de krimpende stad geschikt als proeftuin voor praktijken van Degrowth? Professionals in stedelijke ontwikkeling (beleidsmakers, stadmakers, architecten en stedenbouwkundigen), kunstenaars en onderzoekers zijn via een open oproep uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de Degrowth Daily. Dit heeft een veelkleurige publicatie opgeleverd, met allerlei invalshoeken, meningen, en ook antwoorden op de twee onderzoeksvragen.

  Degrowth kan een positief perspectief bieden voor een krimpstad doordat het helpt om bij ontwikkelingen een goed oog te hebben voor de onconventionele kansen die er zijn om de kwaliteit-van-leven van de inwoners te verbeteren. Een ‘stadsbrede’ toepassing van het Degrowth gedachtegoed lijkt echter lastig.

  Economische krimp en een overschot aan ruimte maken wel initiatieven mogelijk die je kunt zien als ‘degrowth-in-de-praktijk’. De krimpstad is dan een proeftuin voor Degrowth om te ontdekken wat werkt en wanneer, en een showroom met daadwerkelijke voorbeelden van wat mogelijk is. Toch is het niet vanzelfsprekend dat een krimpstad deze functies beter kan vervullen dan een groeistad en tevens is het de vraag of wat goed werkt onder de typische omstandigheden van een krimpstad ook daarbuiten zal werken.

  Lees ook het artikel  van Maurice Herman in Rooilijn, november 2021.