Newspaper for the Degrowing City

Degrowth Daily

De Degrowth Daily is een themakrant over Degrowth en de krimpende stad. Het is het resultaat van een onderzoeksproject dat een tweetal vragen onderzoekt, namelijk: (1) in hoeverre biedt Degrowth een ontwikkelperspectief voor de krimpende stad en (2) in hoeverre is de krimpende stad geschikt als proeftuin voor praktijken van Degrowth?