Gepubliceerd op 29 september 2022

Een circulaire beslisboom

De overgang van een lineaire naar een circulaire economie impliceert structurele veranderingen op maatschappelijk niveau die ingrijpende gevolgen hebben voor bestaande bedrijfsmodellen en -praktijken. Het huidige economische systeem is echter nog steeds grotendeels georganiseerd rond de winning van nieuw materiaal en lineaire productie- en consumptiewijzen. De werkelijkheid blijft ook achter bij visies op circulaire economie. Een belangrijke oorzaak hiervan ligt in de huidige besluitvormingsprocessen van bedrijven, investeerders en beleidsmakers. Geschikte kaders die de besluitvorming ondersteunen, zouden dus een belangrijke factor kunnen zijn voor de transitie, als ze gebaseerd zijn op een circulaire en transformatieve in plaats van een lineaire optimalisatielogica. Rachel Greer, Timo von Wirth en Derk Loorbach doen onderzoek naar een besluitvormingslogica die is ontwikkeld op basis van circulariteit. In de paper The Circular Decision-Making Tree: an Operational Framework, die deze maand in Circular Economy and Sustainability (Springer) verscheen, doen ze een en ander uit de doeken.

Met het operationele framework worden besluitvormers zoals beleidsmakers, investeerders en ondernemers geholpen bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen, rekening houdend met de kwaliteit van circulaire innovatie en het verspreidingspotentieel ervan. Om de ‘Circulaire Beslisboom’ te ontwikkelen, testen en verfijnen, hebben de onderzoekers inzichten uit bestaande raamwerken gesynthetiseerd en deze conceptueel ge├»ntegreerd met ons begrip van transitietheorie en de circulaire economie. Vervolgens hebben ze de interne logica en toepasbaarheid van het raamwerk geverifieerd in een reeks workshops in Nederland, Brazili├ź, VK en Zuid-Afrika met feedback van in totaal vijftig stakeholders uit het beleid, de praktijk en de academische wereld. In de paper beschrijven ze het toepassingspotentieel en de beperkingen en bovendien implicaties voor toekomstig onderzoek om de logica en operationalisering van het raamwerk verder te valideren.

Lees meer hier over het SUGI-project WASTE FEW ULL.