3 februari 2020 Utrecht

VerDuS SURF Pop Up Meeting 2020

Jaarlijks komen de VerDuS SURF Pop Up-projecten bij elkaar om onderling en met andere geïnteresseerde onderzoeker, beleidsmakers en andere professionals te delen welke nieuwe projecten gehonoreerd zijn en welke eindresultaten van eerdere projecten er te melden zijn.

Meer informatie over de exacte tijd en locatie in Utrecht volgt nog. Save the date!

Opgave via een mail aan Ymkje de Boer, ymkje@ymba.nl