Gepubliceerd op 24 maart 2021

De synthesestudies & essay VerDuS SURF op een rijtje

Het VerDuS SURF-programma komt in 2021 tot een einde. Ter gelegenheid daarvan zijn er vijf grote slotpublicaties verschenen, die een dwarsdoorsnede bieden van de kennis die door VerDuS SURF-projecten is opgeleverd en ook nieuwe vraagstukken agenderen. De vijf publicaties stonden centraal in afzonderlijke sessie en het integrale slotdebat op het VerDuS SURF Festival van 25 maart 2021.

De studies zijn:

Innovaties in stedelijke mobiliteit door Bert van Wee (Technische Universiteit Delft)

Stedelijke duurzaamheidstransities: energie, klimaat en circulariteit door Joop de Kraker (Universiteit Maastricht / Open Universiteit) en René Kemp (Universiteit Maastricht)

Ruimtelijke dynamiek in wonen en werken – een synthese van onderzoek naar continuïteit en verandering door Edwin Buitelaar (Planbureau voor de leefomgeving en Universiteit Utrecht), Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) en Martijn van den Hurk (Universiteit Utrecht)

Living Labs in VerDuS SURF door Jasper Deuten en Julia Jansen (Rathenau Instituut)

en

VerDuS Essay: Paradoxaal sturen: conflict en democratie in duurzame stedelijke regio’s door Tamara Metze (Wageningen Universiteit & Research)