Gepubliceerd op 19 maart 2021

VerDuS-synthesestudie Stedelijke duurzaamheidstransities: energie, klimaat & circulariteit

Hoe krijgen we burgers betrokken bij de duurzaamheidstransitie? Wanneer komen ze in beweging? Wat voor oplossingen kunnen op brede steun in de samenleving rekenen en hoe vinden we die? Wat betekent zo’n aanpak voor hoe de overheid te werk moet gaan, en welke rollen burgers en ondernemers krijgen? Op welke barrières stuiten duurzame oplossingen bij allerlei instituties en hoe kunnen die weggenomen worden?

Antwoorden op dit soort vragen uit twaalf onderzoeksprojecten zijn verwerkt in deze synthesestudie van Joop de Kraker (Universiteit Maastricht / Open Universiteit) en René Kemp (Universiteit Maastricht). De synthesestudie gaat over de aard van de oplossingen voor stedelijke duurzaamheidsvraagstukken en de consequenties hiervan voor de implementatie ervan, gelardeerd met voorbeelden uit de projecten.

De auteurs formuleren zes grote lessen voor de aanpak van stedelijke duurzaamheidstransities. In het laatste hoofdstuk blikken de auteurs vooruit: wat kunnen we verwachten ten aanzien van de voortgang van de stedelijke duurzaamheidstransities, en welke onderzoeksthema’s verdienen in dat verband dringend meer aandacht?

U kunt ook kiezen voor:

  • Downloadbare PDF
  • Een op papier gedrukt exemplaar (beschikbaar later in 2021). Stuur dan een mail naar Ymkje de Boer.
  • Lees het interview met Joop de Kraker, René Kemp en Frank Reniers (Agenda Stad) in vakblad Milieu (PDF).
  • Beluister de podcast met Joop de Kraker en Frank Reniers (Agenda Stad) op een van de podcastkanalen van Platform31.

Er zijn nog drie andere synthesestudies en een essay over governance gepubliceerd. U vindt ze op onze overzichtspagina.